КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА
Құрметті әріптес!
Республикамыздың педагогтарының курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ қамқорлығында.
Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен осы курстардың сапасын білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу».
В условиях обновления содержания среднего образования очень важно знать Ваши образовательные потребности и оценку данных курсов. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:
Курстың тақырыбы / Тема курсов *
Your answer
Курстың басталу мерзімі / Дата начала курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Тыңдаушының санаты / Категория слушателей *
Курс тренері / Тренер курсов *
Your answer
Тыңдаушының аты-жөні / Ф.И.О. слушателя *
Your answer
Жасы / Возраст *
Город/область (район) *
Жұмыс орны / Место работы *
Your answer
Педагогтік еңбек өтілі / Педагогический стаж *
Лауазымды жұмыс өтілі / Стаж работы по занимаемой должности *
Санаты / Категория *
Лауазымы / Должность *
Your answer
Біліктілікті арттыру курсынан өткен соңғы жылы / Год прохождения последних курсов ПК *
Your answer
1. Біліктілікті арттыру курсына қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации *
Required
2. Осы курс тақырыбы бойынша Сіз қаншалықты хабардарсыз? / Насколько Вы осведомлены по теме данного курса? *
3. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз? / Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? *
Required
4. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді келесі көрсеткіштер бойынша балл арқылы бағалаңыз: / Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах:
(2 - жоғары, 1 - орташа, 0 - төмен) / (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий)
MS Word-та мәтін редакторымен жұмыс жасаймын/Работаю с текстовым редактором Word *
MS Excel-де кестелік процессормен жұмыс жасаймын/Работаю с табличным процессором Excel *
MS Power Point-та презентация жасай аламын/Умею создавать презентации в Power Point *
Интернетте жұмыс жасай аламын (e-mail, желілік қауымдастық және басқа) / Работаю в Интернете (e-mail, сетевое сообщество и др.) *
5. Жаңартылған бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курсынан қандай нәтиже күтесіз? / Ваши ожидания от курсов повышения квалификации в рамках обновления среднего образования? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy