แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการ อบต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
การศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1.มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่
3. ความสุภาพในการให้บริการ
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
5. การจัดสถานที่รอให้บริการ
6. ห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ
7. มีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ
8. การจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม
ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy