Báo cáo Tổng kết năm học 2016 - 2017 - Tổ chuyên môn
Email address *
1. Mã số Báo cáo của đơn vị (Tổ chuyên môn nhập Mã báo cáo là Mã số của trường Trung học - Xem tập tin đính kèm) *
Your answer
2. Tên Trường (VD: THCS Lê Văn Tám) *
Your answer
3. Quận/Huyện *
4. Loại hình sinh hoạt của Tổ CM *
5. Họ và tên Tổ trưởng *
Your answer
6. Điện thoại di động của Tổ trưởng *
Your answer
7. Email của Tổ trưởng *
Your answer
8. Số thành viên của Tổ CM (5 GV Lý; 3 GV Hóa; ...) *
Your answer
9. Các môn học Tổ CM phụ trách *
Required
10. Về thực hiện Chương trình dạy học theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT *
Required
11. Đánh giá việc thực hiện Chương trình theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT *
Your answer
12. Thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày: về thời lượng dạy học, Kế hoạch dạy học, nội dung dạy học và kết quả đạt được (Tổ CM báo cáo phần này nếu được giao thực hiện các tiết dạy theo kế hoạch 2 buổi/ngày) *
Your answer
13. Các "Chương trình nhà trường" được giao Tổ CM triển khai thực hiện trong năm học (có thu theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh) *
Required
14. Tự đánh giá về kết quả thực hiện các "Chương trình nhà trường" *
Your answer
15. Giáo dục Lịch sử địa phương (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
16. Giáo dục Âm nhạc địa phương (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có) *
Your answer
17. Giáo dục Nghề phổ thông gắn với đặc điểm TP (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
18. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Bảo vệ môi trường (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
19. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Bảo vệ động vật hoang dã (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
20. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Phòng chống tai nạn thương tích (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
21. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Dạy học qua Di sản văn hóa (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
22. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Phòng chống tham nhũng (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
23. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Giáo dục Kỹ năng sống (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
24. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Giáo dục Tài chính (lớp 10) (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
25. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: Giáo dục Kinh doanh (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
26. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: GD ý thức, kỹ năng PCCC (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
27. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: GD chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (nêu những việc đã làm được và chưa làm được - nếu có)
Your answer
28. Các chuyên đề Bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên trong Tổ *
Your answer
29. Các chuyên đề Bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực mà nhà trường đã tổ chức cho giáo viên: Tên Chuyên đề, số lượng GV của Tổ đã tham gia, kết quả (số tiết dạy có ứng dụng nội dung của chuyên đề bồi dưỡng kể trên). *
Your answer
30 a. Thực hiện trường học kết nối: Số lượng GV trong Tổ CM đã được cấp tài khoản trên Trường học kết nối *
Your answer
30 b. Thực hiện trường học kết nối: Số chuyên đề dạy học đã thực hiện trên "Trường học kết nối" *
Your answer
30 c. Thực hiện trường học kết nối: Số chuyên về công tác chủ nhiệm đã thực hiện trên hệ thống "Trường học kết nối" *
Your answer
31. Số tiết - Dự án dạy tốt (cấp trường) đã thực hiện *
Your answer
32. Số tiết - Dự án dạy tốt (cấp Cụm CM hoặc cấp quận) đã thực hiện *
Your answer
33. Số tiết - Dự án dạy tốt (cấp thành phố) đã thực hiện *
Your answer
34. Những xuất bản phẩm, ấn phẩm tham khảo nào đã được Tổ CM lưu hành và sử dụng trong hoạt động dạy học *
Your answer
35 a. Đổi mới phương pháp dạy học: Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống (nêu những nội dung Tổ CM thực hiện) *
Your answer
35 b. Đổi mới phương pháp dạy học: Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học (nêu những nội dung Tổ CM thực hiện) *
Your answer
35 c. Đổi mới phương pháp dạy học: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề (nêu những nội dung Tổ CM thực hiện) *
Your answer
35 d. Đổi mới phương pháp dạy học: Vận dụng dạy học theo tình huống (nêu những nội dung Tổ CM thực hiện) *
Your answer
35 e. Đổi mới phương pháp dạy học: Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo (nêu những nội dung Tổ CM thực hiện) *
Your answer
35 f. Đổi mới phương pháp dạy học: Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn (nêu những nội dung đã thực hiện) *
Your answer
35 g. Đổi mới phương pháp dạy học: Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh (nêu những nội dung Tổ CM thực hiện) *
Your answer
35 h. Đổi mới phương pháp dạy học: Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học (nêu những nội dung Tổ CM thực hiện) *
Your answer
35 k. Đổi mới phương pháp dạy học: số lượng bài dạy đươc thiết kế trên phần mềm activ-ínspire trên bảng tương tác (không kể những giờ dạy sử dụng Bảng tương tác như công cụ trình chiếu) *
Your answer
36. Thực hiện công tác thi: Đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp (những công việc mà Tổ CM đã làm) *
Your answer
37. Dành cho các trường THPT: Đánh giá những việc đã thực hiện cho kỳ luyện tập thi THPT quốc gia năm 2017
Your answer
38. Dành cho các trường THCS: Đánh giá việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9
Your answer
39. Công tác kiểm tra, đánh giá: Đánh giá việc thực hiện các qui định về các bài kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của Sở GDĐT *
Your answer
40. Công tác kiểm tra, đánh giá: Đánh giá việc thực hiện các qui định về kiểm tra Học kỳ theo hướng dẫn của Sở GDĐT *
Your answer
41. Tổ chức và quản lý việc thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá: Đánh giá dạy học theo dự án, dạy học theo chủ đề, dạy học theo quá trình, hoạt động trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường... (không đánh giá các hoạt động tham quan du lịch của học sinh) *
Your answer
42. Việc đánh giá hoạt động dạy học: *
Required
43. Về công tác giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập (Số liệu học sinh hòa nhập, đánh giá những việc Tổ CM đã thực hiện - nếu có HS học hòa nhập)
Your answer
44. Về giáo dục hướng nghiệp: Hướng nghiệp thông qua hoạt động dạy học các môn văn hóa (đánh giá những việc đã thực hiện)
Your answer
45. Về giáo dục hướng nghiệp: Hướng nghiệp qua hoạt động dạy học môn công nghệ (đánh giá những việc đơn vị đã thực hiện - nếu có)
Your answer
46. Về giáo dục hướng nghiệp: Hướng nghiệp qua các hoạt động tham quan ngoại khóa, các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức xã hội (đánh giá những việc đã thực hiện - nếu có) *
Your answer
47. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (những phần mềm dạy học đã được sử dụng, hiệu quả) *
Your answer
48. Về thực hiện các qui định về Dạy thêm học thêm (đối với GV trường Công lập)
49. Hỗ trợ hoạt động CLB học thuật của HS (về số lượng, nội dung, hình thức hoạt động, đánh giá kết quả) *
Your answer
50. Hỗ trợ hoạt động CLB học sinh NCKH (về số lượng, nội dung, hình thức hoạt động, đánh giá kết quả) *
Your answer
51. Đánh giá chung về hoạt động chuyên môn trong năm học *
Your answer
52. Những thành tích nổi trội của Tổ CM trong Năm học 2016 - 2017 *
Your answer
53. Thành tích nổi trội của giáo viên trong Năm học *
Your answer
54. Thành tích nổi trội của học sinh do Thầy cô Tổ CM hướng dẫn trong Năm học *
Your answer
55. Họ và tên người báo cáo *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms