Denný letný tábor pre deti s Aspergerovým  syndrómom v dvoch termínoch
Autistické centrum Andreas ponúka pre deti s Aspergerovým syndrómom dva turnusy tábora:

AS I. = PRVÝ TURNUS v týždni od 18. do 22. júla 2022 - s názvom DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
AS II. = DRUHÝ TURNUS v týždni od 22 do 26. augusta 2022 - s názvom CHILL OUT

PRVÝ TURNUS v týždni od 18. do 22. júla 2022 - s názvom DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Tábor je určený
- pre deti s Aspergerovým syndrómom
- pre deti vo veku od 7 až 11 rokov v čase od 8:30 do 14:30 hod.
- deťom, ktoré sa zaujímajú o hromadnú dopravu, vlaky, električky, autá, dopravné poriadky...


DRUHÝ TURNUS v týždni od 22. do 26. augusta 2022 - s názvom CHILL OUT
Tábor je určený
- pre deti s Aspergerovým syndrómom
- pre deti vo veku od 9 až 14 rokov v čase od 8:30 do 15:30 hod.
Počas tábora budú mať deti možnosť výberu do ktorých ponúkaných činností sa chcú zapojiť – výber z sociálnych a psychologických hier, relaxačných a oddychových činností, spoločenských hier, arteterapie, možnosť výletu na kúpalisko do okolia. Na oddych budú k dispozícii lehátka aj vodné hry na našej záhrade.


Oba denné voľnočasové tábory budú prebiehať v priestoroch centra Andreas.

Kapacita každého z táborov je 10 detí.

Cena tábora je 220 EUR. Platí sa vopred za celý týždeň.
V cene sú zahrnuté drobné pochutiny, obed a pitný režim, ako aj MHD, lístky na vlak a iné vstupy.

Deti budú v starostlivosti odborníčok centra Andreas a študentiek/študentov pomáhajúcich profesií.
Odborní zamestnanci – psychologičky a špeciálne pedagogičky -  sa budú aj individuálne venovať deťom a nenásilne podporovať nadviazanie sociálnych vzťahov a  rozvíjať ich sociálno komunikačné schopnosti v prirodzených situáciách


*** PROGRAM ***
Hlavnú časť táborových dní strávime na našej záhrade, v prípade nepriaznivého počasia využijeme herničku nášho centra a telocvičňu. Súčasťou programu budú nenáročné pešie výlety do okolia, návšteva dopravného múzea a hry alebo relax podľa výberu. Tábor sa bude niesť v téme DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY alebo CHILL OUT .

Cieľom tábora bude podpora dieťaťa v nadväzovaní rovesníckych vzťahov nenásilným spôsobom a zároveň vytvorenie bezpečného prostredia pre deti, s rešpektom k ich individuálnym potrebám pod dohľadom odborných pracovníčok centra.


Svoje dieťa môžete prihlásiť do 15. júna 2022.
Do 22. júna prebehne výber detí do táborov.

O ďalších veciach vás budeme informovať neskôr.

Denný letný tábor budú koordinovať Mgr. Hana Krajčíková, Mgr. Ľubica Melocíková a Mgr. Daniela Budinská, email: andreas.aktivity@gmail.com.

Denný letný tábor podporila mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Mám záujem o zaradenie dieťaťa do denného letného tábora *
Required
Moje dieťa bude navštevovať tábor (preferujeme dennú účasť) *
Required
Meno dieťaťa *
uveďte v poradí: PRIEZVISKO a MENO
Dátum a miesto narodenia dieťaťa *
uveďte v tvare: DD.MM.RRRR, MESTO
Diagnóza dieťaťa *
Moje dieťa reaguje citlivo na: (čuchové, sluchové, hmatové... podnety, prosím vypíšte) *
Čo by sme mali o dieťati vedieť... (špecifiká v správaní, rituály, strachy)
Navštevuje dieťa Autistické centrum Andreas? *
Absolvovalo Vaše dieťa denný letný tábor centra Andreas v minulých rokoch? *
Meno zákonného zástupcu *
napíšte vaše meno v poradí: PRIEZVISKO a MENO
Adresa zákonného zástupcu *
napíšte vašu kontaktnú adresu v poradí: ULICA a ČÍSLO
Adresa zákonného zástupcu *
napíšte vašu kontaktnú adresu v poradí: PSČ a MESTO
Kontaktné údaje zákonného zástupcu *
napíšte Vaše MOBILNĚ ČÍSLO
Kontaktné údaje zákonného zástupcu *
napíšte Vašu EMAILOVÚ ADRESU
Za tábor budem platiť *
(po odsúhlasení Vám pošleme podrobnosti k platbe)
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
prípadne napíšte vašu motiváciu, poznámky, otázky...
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely workshopu v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy