Enquête Warmtetransitie De Hoeven 2020
Beste medewijkbewoner van De Hoeven,

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen duurzaam verwarmd zullen worden. Dat betekent dat hiervoor geen aardgas meer zal worden gebruikt. Dit wordt de energietransitie warmte genoemd. In de aanloop daar naartoe zullen ook in Houten voor 2030 de eerste wijken al CO2-neutraal moeten zijn.

De gemeente regisseert deze transitie en moet daarvoor in 2021 een Transitievisie Warmte (het warmteplan) opgesteld hebben, waarin de gemeente aangeeft hoe Houten per wijk van het aardgas af gaat.
De gemeente vindt het belangrijk om de plannen samen met haar burgers vorm te geven (zie ook de enquête van de gemeente van 23 mei jl.).

Dat stelt ons als bewoners van de wijk De Hoeven voor de volgende vragen:

> Wat gaat aardgasvrij voor onze wijk betekenen?
> Wat zijn de alternatieven voor aardgaswarmte?
> Wat is technisch mogelijk?
> En kan je van te voren berekenen wat het meest economisch zal zijn?

Wij hebben ons als bestuur van De Hoeven Energie de afgelopen tijd flink ingelezen in de ins en outs van de Transitievisie Warmte. De wijk De Hoeven heeft vanwege De Hoeven Energie een zekere voorsprong op de andere wijken in Houten, omdat de bewoners van deze wijk al een stuk zijn meegenomen op het pad van de energietransitie. Toch is er nog veel te doen. Keuzes worden binnenkort gemaakt. Die gaan ons allen aan.

Bij de komende vragen delen we onze kennis en vragen we jou om er ook iets van te vinden. Doel is om de door de enquête verkregen informatie te gebruiken in het gesprek over de transitievisie warmte.

Wil je deze enquête invullen vóór 1 augustus 2020? Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
namens De Hoeven Energie,

Karel Frijters (Hoenderhoeve 28)
Jan Hoogenraad (Schapenhoeve 11)
Aad de Jonge (Kalverhoeve 2)
Henry Kool (Kalverhoeve 27)
Katrin Larsen (Kalverhoeve 21)
Paula van Walsum (Schapenhoeve 23)
Toke van Telgen - communicatie

info@dehoevenenergie.nl - www.dehoevenenergie.nl
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy