Traduïx del castellà

55 preguntes (text)

  Traduïu al valencià les oracions següents.

  Tingueu en compte les majúscules i els signes de puntuació, i no canvieu l'ordre de les paraules si no és estrictament necessari. Tampoc heu d'introduir espais sobrers. Quant a morfologia, hi ha vegades que més d'una resposta és possible; introduïu-ne només una. Podeu consultar els diccionaris següents: http://www.avl.gva.es/dnv https://salt.gva.es/saltdics/ http://dle.rae.es/
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question