SET 3: SOALAN PERCUBAAN SAINS SPM KLGT
Jawab semua soalan
Nama Penuh:
Tuliskan nama penuh anda
Your answer
Nama Sekolah:
Tuliskan nama penuh sekolah anda
Your answer
Nama Kelas:
Tuliskan nama penuh kelas anda
Your answer
1. Apakah maksud koordinasi badan?
1 point
2. Rajah 1 menunjukkan beberapa kelenjar endokrin.
1 point
Antara kelenjar  A, B, C dan D, yang manakah  merembeskan hormon  apabila seseorang dalam bahaya?
Antara kelenjar A, B, C dan D, yang manakah merembeskan hormon apabila seseorang dalam bahaya?
3. Dadah manakah yang boleh meningkatkan kadar denyutan jantung.
1 point
4. Rajah 2 menunjukkan suatu pewarisan sifat pada kacang pea
1 point
Apakah genotip dan fenotip bagi generasi pertama?
Apakah genotip dan fenotip bagi generasi pertama?
5. Maklumat berikut menunjukkan ciri yang terdapat pada seorang perempuan yang menghidap penyakit akibat mutasi.
1 point
Apakah penyakit itu?
Apakah penyakit itu?
6. Rajah 3 menunjukkan histogram yang mewakili sejenis variasi.
1 point
Apakah sifat  yang diwakili oleh histogram di atas?
Apakah sifat yang diwakili oleh histogram di atas?
7. Antara A, B, C dan D, yang manakah mewakili proses peleburan?
1 point
Captionless Image
8. Bilangan neutron bagi atom M ialah 11 dan nombor nukleon ialah 23.Apakah nombor proton bagi atom M?
1 point
9. Rajah menunjukkan Jadual Berkala yang tidak lengkap.
1 point
Apakah dua unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama?
Apakah dua unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama?
10. Antara berikut, campuran manakah boleh diasingkan dengan proses penyulingan.
1 point
11. Antara yang berikut, manakah merupakan perubahan fizikal?
1 point
12. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang tindakbalas endotermik?
1 point
13. Antara berikut yang manakah menunjukkan keputusan ujian yang betul terhadap gas X?
1 point
Captionless Image
14. Mengapakah aluminium tidak dapat diekstrak daripada bauksit dengan memanaskannya bersama karbon?
1 point
15. Proses manakah digunakan untuk mengelakkan pengaratan bagi komponen P?
1 point
Captionless Image
16. Rajah 7 menunjukkan satu simbol yang terdapat pada suatu bekas.
1 point
Apakah yang disimpan dalam bekas ini?
Apakah yang disimpan dalam bekas ini?
17. Rajah 8 menunjukkan proses pembelahan nukleus.
1 point
Apakah kegunaan tenaga X?
Apakah kegunaan tenaga X?
18. Peralatan manakah yang paling sesuai semasa mengendalikan bahan radioaktif?
1 point
19. Rajah 9 menunjukkan struktur bagi sebuah kamera.
1 point
Bahagian manakah pada mata manusia mempunyai fungsi yang sama dengan rajah  
9 ?
Bahagian manakah pada mata manusia mempunyai fungsi yang sama dengan rajah
9 ?
20. Fenomena manakah yang menunjukkan kesan penyebaran cahaya?
1 point
21. Rajah 10 menunjukkan eksperimen yang dilakukan oleh seorang murid.
1 point
Apakah warna cahaya yang boleh dilihat di kawasan P, Q dan R?
Apakah warna cahaya yang boleh dilihat di kawasan P, Q dan R?
22. Rajah 11 menunjukkan warna bunga dan warna daun yang dilihat di bawah warna cahaya yang berlainan.
1 point
Apakah warna cahaya T?
Apakah warna cahaya T?
23. Rajah 12 menunjukkan susunan atom-atom dalam satu aloi.
1 point
Apakah fungsi atom asing tersebut?
Apakah fungsi atom asing tersebut?
24. Rajah 13 menunjukkan persamaan perkataan bagi proses Haber.
1 point
Apakah bahan X?
Apakah bahan X?
25. Antara fenomena yang berikut, yang manakah disebabkan oleh kandungan sulfur dioksida yang tinggi di dalam atmosfera?
1 point
26. Apakah nilai pH yang paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria?
1 point
27. Rajah 14 menunjukkan tumpahan minyak yang berlaku di laut.
1 point
Apakah mikroorganisma yang boleh digunakan untuk pembersihan tumpahan minyak tersebut?
Apakah mikroorganisma yang boleh digunakan untuk pembersihan tumpahan minyak tersebut?
28. Rajah 15 menunjukkan kitar hidup sejenis vektor.
1 point
Apakah kaedah yang paling baik untuk memusnahkan vektor itu pada peringkat X?
Apakah kaedah yang paling baik untuk memusnahkan vektor itu pada peringkat X?
29. Mengapakah pengambilan antibiotik yang kerap tidak digalakkan?
1 point
30. Jadual 2 menunjukkan nilai kalori bagi tiga kelas makanan yang berbeza.
1 point
Sejenis makanan terdiri daripada 2 g protein, 2.5 g lemak dan 1.5 g karbohidrat. Berapakah jumlah tenaga yang dibebaskan sekiranya semua makanan itu dibakar?
Sejenis makanan terdiri daripada 2 g protein, 2.5 g lemak dan 1.5 g karbohidrat. Berapakah jumlah tenaga yang dibebaskan sekiranya semua makanan itu dibakar?
31. Maklumat di bawah merujuk kepada nutrien X.
1 point
Apakah nutrien X ?
Apakah nutrien X ?
32. Antara bakteria berikut, yang manakah menukarkan haiwan dan tumbuhan yang telah reput kepada sebatian ammonium?
1 point
33. Antara berikut yang manakah punca peningkatan kepekatan gas rumah hijau di atmosfera?
1 point
34. Antara kaedah berikut, yang manakah membantu dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar?
1 point
35. Rajah 16 menunjukkan susunan radas bagi suatu eksperimen.
1 point
Apakah proses yang ditunjukkan oleh eksperimen ini?
Apakah proses yang ditunjukkan oleh eksperimen ini?
36. Bahan X didapati dalam minyak sawit. Bahan X ialah bahan antioksida dan baik untuk penglihatan . Apakah bahan X itu?
1 point
37. Rajah 17 menunjukkan proses pembuatan sabun.
1 point
Mengapakah garam biasa perlu ditambah ke dalam proses ini?
Mengapakah garam biasa perlu ditambah ke dalam proses ini?
38. Rajah 18 menunjukkan molekul getah tervulkan.
1 point
Apakah atom Q?
Apakah atom Q?
39. Rajah 19 menunjukkan palam pencucuh menghasilkan percikan api dalam enjin petrol empat lejang.
1 point
Apakah peringkat lejang yang ditunjukkan di atas?
Apakah peringkat lejang yang ditunjukkan di atas?
40. Apakah faktor yang mempengaruhi momentum sesuatu objek?
1 point
41. Rajah 20 menunjukkan empat blok besi yang sama jisim digantung.Antara bongkah A, B, C , D, yang manakah akan menghasilkan tekanan yang paling rendah ke atas pasir selepas tali dipotong?
1 point
Captionless Image
42. Ahmad ingin mengeksport ikan ke Korea. Apakah kaedah untuk mengekalkan kesegaran ikan itu?
1 point
43. Seorang petani mendapati sawah padinya telah diserang oleh tikus.Apakah kaedah yang paling sesuai untuk mengurangkan populasi tikus itu tanpa mencemarkan persekitaran?
1 point
44. Aktiviti-aktiviti yang manakah akan membantu meningkatkan pengeluaran makanan?
1 point
45. Rajah 21 menunjukkan suatu perubahan pada struktur molekul perspek.
1 point
Apakah proses X?
Apakah proses X?
46. ntara berikut, yang manakah merupakan plastik termoset?
1 point
47. Mengapakah sisa plastik tidak boleh dibakar secara terbuka?
1 point
48. Rajah 22 menunjukkan sebahagian spektrum elektromagnet.
1 point
Apakah kegunaan gelombang X?
Apakah kegunaan gelombang X?
49. Satu gelombang berfrekuensi 50 Hz bergerak dengan halaju 300 ms-1.Berapakah panjang gelombang itu?[Halaju = Frekuensi x Panjang Gelombang]
1 point
50. Apakah kegunaan satelit komunikasi?
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms