Anmälan till frukostseminarium 12 maj 2014

Det finns tydliga samband mellan en dålig arbetsmiljö och symtom på depression och utmattningssyndrom. Det visar en aktuell forskningssammanställning från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU).

Mind bjuder in till ett frukostseminarium där SBU-rapporten presenteras följt av ett panelsamtal om vägar framåt för ett hållbart arbetsliv. Deltagare:

· Töres Teorell, professor på Stressforsknings-Institutet och ordförande för SBU-rapportens projektgrupp (bilden)
· Liza Radon, HR-specialist på Swedbank
· Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia
Moderator: Jonas Mosskin, leg. psykolog och styrelsemedlem i Mind.

Tid: 12 maj 8.00-9.30
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41.
Pris: 150 kr medlemmar i Mind, 190 kr icke-medlem. Priset inkluderar kaffe och smörgås.

När vi har fått din anmälan skickar vi en faktura via epost.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question