แบบทดสอบ inwexcel Level 2 (ระดับกลาง)
มาดูกันว่าจะตอบได้เท่าไหร่ มี 30 ข้อ 30 คะแนนครับ
ถ้าชอบสามารถส่ง Link นี้ต่อให้เพื่อนๆ ได้นะครับ https://goo.gl/forms/UtWndGZoTyDi33Y62
email (ถ้าอยากบอก)
Your answer
คำถาม
1) จากรูป มีการ Merge Cell ที่ B2:D2 หากจะเขียนสูตรเพื่ออ้างอิงคำว่า Test ต้องเขียนว่าอะไร
1 point
Captionless Image
2) การเงื่อนไขเพื่อแยกผลลัพธ์ให้ได้ 4 แบบ ต้องใช้ IF อย่างน้อยกี่ตัว *
1 point
3) ถ้าเขียนสูตรว่า =COUNT(A2:A6) จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไร
1 point
Captionless Image
4) ถ้าเขียนสูตรว่า =COUNTA(A2:A6) จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไร
1 point
Captionless Image
5) การใช้สูตรเพื่อ LOOKUP ข้อมูลแบบไหน มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับปัญหาได้มากที่สุด *
1 point
6) ข้อจำกัดของฟังก์ชั่น VLOOKUP แบบ Exact match คืออะไร *
1 point
7) ข้อจำกัดของฟังก์ชั่น VLOOKUP แบบ Approximate match คืออะไร *
1 point
8) ถ้าอยากหาว่าข้อความใน A1 มีช่องว่างทั้งหมดกี่ตำแหน่ง ควรใช้ฟังก์ชันอะไร *
1 point
9) ถ้าใช้ VLOOKUP แบบ Exact Match ใน Table Array ที่คอลัมน์แรกมี Lookup_Value อยู่ซ้ำกัน 3 ตัว จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวไหน *
1 point
10) ถ้าใช้ VLOOKUP แบบ Approximate Match ใน Table Array ที่คอลัมน์แรกมี Lookup_Value อยู่ซ้ำกัน 3 ตัว (sort น้อยไปมากแล้ว) จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวไหน *
1 point
11) ปกติแล้ว Excel จะมองตัวหนังสือ "dog" กับ "DOG" ว่ามีค่าเท่ากัน (ไม่สนใจตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่) หากว่าเราต้องการจะเช็คว่าคำสองคำเท่ากันทุกประการหรือไม่ (สนใจตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่) ต้องใช้ฟังก์ชันอะไร
1 point
12) หากต้องการเปลี่ยน Format จากค่า 12345.6789 ให้เห็นเป็น 12.346 จาก choice จะใส่ Custom Format ว่าอะไรได้บ้าง
1 point
13) ปกติเวลาเขียนสูตรแล้วไปจิ้มช่องใน Pivot จะขึ้นสูตร GETPIVOTDATA ยาวๆ ตามรูป ถามว่าถ้าอยากให้ขึ้น Cell Reference ตามปกติ ต้องไปสั่งที่เมนูไหนใน Ribbon PivotTables Tools
1 point
Captionless Image
14) คำสั่ง GETPIVOTDATA มีประโยชน์ยังไง
1 point
Captionless Image
15) หากเรา double click ที่เลข 26736 ในรูป จะเกิดอะไร?
1 point
Captionless Image
16) หากเราสร้าง Pivot Table มาอันนึง ชื่อว่า Pivot01 แล้ว Copy มาเป็นอีกอันนึง ชื่อ Pivot02 หากเราคลิ๊กขวาที่ Pivot01 แล้ว Refresh อะไรจะเกิดขึ้น
1 point
17) ถ้ามีข้อมูลเป็นข้อความ " cat dog " หรือ <เว้นวรรค><เว้นวรรค>cat<เว้นวรรค><เว้นวรรค>dog<เว้นวรรค> เมื่อใช้คำสั่ง TRIM แล้ว จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไร
1 point
18) อยากตัดคำว่า DEF ทิ้ง ใช้ฟังก์ชันอะไรดี
1 point
Captionless Image
19) ฟังก์ชัน VLOOKUP กับ INDEX อะไรทำงานเร็วกว่ากัน
1 point
20) VLOOKUP แบบ Exact Match กับ Approximate Match อะไรทำงานเร็วกว่ากัน เมื่อใช้กับข้อมูลเยอะๆ
1 point
21) ฟังก์ชันไหนที่ไม่สามารถให้ค่ากลับมาเป็น Cell Reference/Range ได้
1 point
22) การ Import ข้อมูลที่มีตัวคั่นเป็น comma ต้องเลือกโหมด Import แบบไหน
1 point
23) การทำ Data Validation แบบ Custom จะขึ้นข้อความเตือนที่เรากำหนดไว้ เมื่อสูตรให้ผลลัพธ์เป็นอะไร? *
1 point
24) การทำ Conditional Formatting แบบใส่สูตร จะมีการใส่ Format ที่เราต้องการ เมื่อสูตรให้ผลลัพธ์เป็นอะไร? *
1 point
25) เขียนสูตรในช่อง B3 ยังไงให้ Copy ไปใช้ในช่องสีเหลืองได้ทุกช่อง โดยที่ผลลัพธ์ต้องเอาหัวตารางคูณกัน
1 point
Captionless Image
26) การทำกราฟ 1 กราฟ สามารถมีแกน X,Y สูงสุดได้กี่แกน
1 point
27) สูตรใน Table รูปนี้หมายถึงอะไร (มีเครื่องหมาย @)
1 point
Captionless Image
28) การเขียนสูตรใน Calculated Field ว่า "ยอดขาย+1" หมายถึงอะไร (ยอดขาย คือ ชื่อ field)
1 point
29) การสรุปผลข้อมูลแบบไหน ทำใน PivotTable ไม่ได้
1 point
30) เครื่องมือใดไม่สามารถช่วยเลือก Cell ที่ว่างอยู่พร้อมๆ กันได้
1 point
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms