Dotazník pre malé a stredné podniky (MSP) - projekt CORD (SKHU/1601/4.1/104)
Vážený respondent,

jednou z aktivít konzorcia slovenských a maďarských organizácií realizujúcich projekt s názvom “Crossing Bridges with the Help of Ambassadors” (CORD) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, je mapovanie potrieb a skúseností MSP s využitím služieb na podporu rozvoja cezhraničných podnikateľských aktivít najmä medzi Slovenskom a Maďarskom.

Cieľom tohto projektu je nadviazať užšiu spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu malým a stredným podnikom, potenciálnym podnikateľom a podnikateľkám, zlepšiť ich efektívnosť spolupráce, ktorá sa dôrazne zameriava na uľahčenie cezhraničných aktivít prostredníctvom zlepšenia podpory cezhraničných aktivít v Slovensko- Maďarskej pohraničnej oblasti. Vyplnením tohto dotazníka nám pomôžete dosiahnuť ciele projektu.

Ďakujeme, že i vy prispejete k mapovaniu potrieb MSP v prihraničnom regióne a k úspešnej realizácii projektu!

S pozdravom,
Partneri konzorcia projektu CORD

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service