แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียน รพ มหาสารคาม ปี 2562
Email address *
เพศ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
Your answer
1. Flow chart ที่ปรับใหม่เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อให้มีเวลาที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนมากขึ้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไร
Your answer
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำคู่มือระบบเวชระเบียนที่เป็นมาตรฐานด้านงานคุณภาพที่ใช้ร่วมกันทั้งโรงพยาบาล พร้อมเหตุผล
Your answer
3. การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ควรตรวจสอบในกลุ่มไหนบ้าง
3.1 การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอกภายในรพ. (Internal eMRA of OPD records) ท่านคิดว่าใครควรเป็นผู้ทำ (เลือกได้หลายข้อ)
3.2 การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยในภายในรพ. (Internal eMRA of IPD records) ท่านคิดว่าใครควรเป็นผู้ทำ (เลือกได้หลายข้อ)
4.ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรเพื่อการพัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียนบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of CPIRD. Report Abuse - Terms of Service