Přihláška do volného splutí Napříč Prahou - přes tři jezy
Přihlášku je možné aktualizovat opětovným vyplněním, bereme jako platnou jen poslední přihlášku zaslanou z vašeho emailu.
Během dvou dnů vám pošleme pokyn k platbě za splavenky (je to 30 Kč za osobu).
Toto není přihláška do závodu, ta je na http://3jezy.skauting.cz/registrace
Email address *
Přihlašovatel *
příjmení, jméno - přezdívka
Your answer
Jméno TJ/klubu/oddílu/střediska/přístavu
skauti z Junáka mohou použít ev. č. jednotky: formát střediska je 00.000, oddílu 00.000.000 nebo 00.000.000-0, družiny 00.000.000.0 nebo 00.000.000-0.0
Your answer
Místo působení
Your answer
Adresa
Na ni vám můžeme splavenky poslat.
Ulice *
Your answer
Číslo popisné/orientační *
Your answer
Obec/město *
Your answer
Poštovní směrovací číslo *
Your answer
Počet účastníků
Podle nich určíme výši příspěvku (30Kč/osobu)
Osob do 18 let z Prahy
Your answer
Osob do 18 let mimo Prahu
Your answer
Osob od 19 do 26 let
Your answer
Osob od 27 let
Your answer
Počet lodí
Pramic včetně P550
Your answer
Kánoí včetně nafukovacích
Your answer
Paddleboardů
Your answer
Raftů
Your answer
Kajaků
Your answer
Vlastník lodí
Závěr
Splavenky *
Prohlášení *
Posádky lodí, které přihlašuji, jsou řádně poučeny o všech pravidlech akce, uvedených na webových stránkách závodu http://3jezy.skauting.cz/, relevantních právních předpisech (zejména Pravidla plavebního provozu, zákon o vnitrozemské plavbě a budou je dodržovat stejně jako pokyny vydané při výkladu trati před závodem (vše k nahlédnutí v kanceláři registrace). Účastníci, které přihlašuji,jsou dobrými plavci, znalí plavby na vodě obtížnosti WWII, fyzicky i psychicky připraveni absolvovat závod a mají předepsané i odpovídající vybavení a záchranné pomůcky. Nezletilí účastníci mají souhlas zákonného zástupce s účastí na této akci. Účastníci (i jejich zákonní zástupci) souhlasí s pořizováním a archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 84, § 85 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák. v jeho platném znění. Souhlasím,v souladu s § 5 odst. 5 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, aby výše uvedený pořadatel shromažďoval a uchovával osobní a citlivé údaje, týkající se mé osoby a osob uvedených v této přihlášce, a to především pro evidenční a informační účely, související s účastí předmětných osob na této akci.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Junák - český skaut, z. s.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms