Soffprojektet 2018/19 - Vara Soffvärd / Being a Sofa host.
Hej, tack för att du vill ställa upp som Soffvärd! Du kommer strax få svara på en rad frågor för att lättare kunna para ihop dig med en sofftlånare.

Men först lite information om vad det innebär att vara soffvärd!
Studentkåren Malmös Soffprojekt är i första hand gjort för att vara en temporär lösning för studenter som kommer till Malmö utan en boplats. För vissa handlar det om att inte få tillgång till bostaden förrän senare och vissa har inget alls.

Vi på Studentkåren Malmös Soffprojekt försöker självklart att arbeta för att i så god tid som möjligt para ihop Soffvärd och Sofflånare under augusti och september på Höstterminen och under januari och februari under vårterminen. Dock blir det ibland så att en student kommer in till vårt kontor utan bostad och då kommer mass sms skickas ut till dem som inte har fått någon student än.

Tänk på att vara noga med att fylla i mail och telefonnummer rätt, samt att noggrant skriva mellan vilka perioder ni kan ta emot studenter.
De första som kommer in är internationella studenter i augusti och sen fortsätter en ström komma in ända till mitten av september under höstterminen och januari till mitten av mars under vårterminen.

Studentkåren Malmös Soffprojekt är en förmedlande service mellan studenter och dig som soffvärd, vi är alltså en mellanhand som varken kan ta på sig vad uthyrare eller en student gör. Vi kan absolut svara på frågor och hjälpa till i största möjliga mån men själva utlånande sker mellan dig och studenten.

Vanliga frågor:
Hur mycket hyra ska jag ta?
Svar: Vi brukar föreslå högst 500kr/ vecka, mer kan dock tas om mat och tvättmedel inkluderas i hyran.

Ska jag skriva kontrakt med studenten?
Svar: Det bör du definitivt göra, det underlättar både för studenten och för dig om ni har tydliga regler uppsatta om vad som ingår i hyran.

När kommer studenterna?
Svar: I slutet av augusti är det "Arrival Day" för internationella studenter under höstterminen och mid-januari under vårterminen. Vi vill därför uppmuntra att ni är tillgängliga under denna månaden.

Tack för att ni hjälper oss!

----------------------------------------

Hi, thank you for signing up as a sofa host! You will in a moment have to answer a series of questions to better match you with a Sofa lender.

But first, a little information about what it means to be sofa host!
Studentkåren Malmös Soffprojekt is primarily designed to be a temporary solution for students who come to Malmö without a place to stay. For some it is about not having access to their accommodation until later and some having none at all .

We at Studentkåren Malmös Sofa Project naturally try to work so that Sofa hosts and Sofa lenders are paired up during August and September during the Autumn semester and January and March for the Spring semester respectively. However, it sometimes happens that a student is coming in to our office without a home and then a mass sms and mail is sent out to those who have not received a student yet.

Remember to make sure that you fill in your email and phone number correctly and write between which periods you can host students.
The international students often arrive in August and then the stream continues until mid September during the Autumn Semester and from January until mid March for the Spring semester.

Studentkåren Malmös Sofa Project is an intermediary service between the students and those who lend out, we are thus an intermediary who can neither assume what renter or a student makes. We absolutely can answer questions and assist as far as possible but the lending takes place between you and the student.

FAQs:
How much rent should I take?
Answer: We usually suggest no more than 500 SEK/ week, more can be taken if the food and detergent included in the rent.

Should I sign a contract with the student?
Answer: That you definitely should do, it makes things easier for the student and for you, if you have clear rules established about what is included in the rent.

When will the students arrive?
Answer: Most of the international students for the Autumn semester arrive in late August and mid-January for the Spring semester respectively. We would encourage you to be available during that month.

Thank you for helping us !

Namn *
Name
Your answer
Ålder *
Age
Your answer
Adress *
Address
Your answer
Epost-adress *
Email adress
Your answer
Mobilnummer *
Cellphone number
Your answer
Jag är *
I am
Jag kan ta emot *
I can host
Jag kan ta emot student/studenter under perioden (ex "1 augusti till 1 oktober") *
I can host students during the period (ex "August 1st until October 1st")
Your answer
Jag kan ta emot studenter från *
I can host students from
Jag talar dessa språk (exempel; svenska, engelska, tyska och arabiska) *
I speak these languages (example, swedish, engslish, german and arabic)
Your answer
Antal studenter jag kan ta emot är *
Number of students I can host is
Your answer
Min eventuella hyra per vecka är *
My proposed rent per week is
Your answer
Övrig information (till exempel allergier, rökare etc.)
Other information (for example alergies, smoker etc.)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kårmejl. Report Abuse - Terms of Service