ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

  Οδηγίες για την υποβολή της φόρμας

  ~ Για κάθε Πρόγραμμα συμπληρώνεται ξεχωριστή φόρμα. ~ Εάν για την υλοποίηση του Προγράμματος συνεργάστηκαν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να συμπληρωθεί μία φόρμα από κοινού. ~ Παρακαλούμε η φόρμα να υποβληθεί έως την Τρίτη 06/06/2017. Επισημαίνεται ότι η εμπρόθεσμη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων. ~ Παρακαλούμε η φόρμα να συμπληρωθεί με πεζά γράμματα. ~ Παρακαλείσθε να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις της φόρμας ΠΡΙΝ την υποβολή της διότι μετά την υποβολή δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης κι επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των απαντήσεων από τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων (προτείνεται η αντιγραφή όλων των απαντήσεων και η επικόλληση τους σε ένα φύλλο Word ή η αποθήκευση της φόρμας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης).

  Α. Καταγραφή γενικών στοιχείων

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Β. Επικαιροποίηση των υποβληθέντων στοιχείων

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Γ. Περιγραφή

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων
  Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
  Συνεργασία με φορείς 
  Επίσκεψη ειδικών στο σχολείο 
  Άλλου είδους συνεργασία ή επίσκεψη
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Δ. Αποτίμηση

  This is a required question
  Ευαισθητοποίηση της μαθητικής ομάδας  σε θέματα περιβάλλοντος/ υγείας/ πολιτισμού
  Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
  Ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας
  Ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου 
  Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος
  Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
  Προώθηση της δημιουργικότητας
  Αισθητική καλλιέργεια 
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και τον χρόνο που αφιερώσατε για τη συμπλήρωση της φόρμας.