แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)
ข้อมูลผู้ทำแบบประเมิน
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ
คำชี้แจง ให้คลิ๊กเลือกระดับความพึงพอใจรายการประเมินแต่ละข้อ ตามระดับความพึงพอใจของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่ที่จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาในครั้งนี้
2. ระยะเวลาในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
3. ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
4. ความประทับใจในสถานที่ทัศนศึกษา (โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
5. ความประทับใจในสถานที่ทัศนศึกษา (สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา))
6. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวัน
7. ความปลอดภัยและเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง
8. นักเรียนมีความสุข สนุกสนานที่ได้ไปทัศนศึกษา
9. นักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดี จากการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นนอกห้องเรียน
10. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในแหล่งเรียนรู้
11. ความเหมาะสมของการดูแลเอาใจใส่ของครูในการจัดกิจกรรมทุกด้าน
12. ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาอีกในปีต่อไป
ข้อเสนอเเนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms