แบบประเมินพหุปัญญาของนักเรียน
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เพศ *
ห้อง *
ระดับ/แผนการเรียน *
ตอนที่ 2 แบบประเมินพหุปัญญานักเรียน
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.ด้านภาษา *
ใช่เลย
ไม่ใช่
1.ชอบการอ่านและการเขียนหนังสือ และการบันทึกสั้นๆ
2.มีความสามารถในหการอ่านคำคล้องจอง กลอนและหนังสือทั่วไป
3.เรียนรู้ได้ดีหากมีกิจกรรมให้ใช้ความสามารถในการเขียน การอ่าน
4.ชอบฟังนิทาน เรื่องเล่า เรื่องตลกและเล่นเกมทางภาษา
5.ต้องการให้ครูช่วยฝึกให้เป็นนักพูด นักเขียน นักเล่านิทาน
2.ด้านตรรกะ คณิตศาสตร์ *
ใช่เลย
ไม่ใช่
1.ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือการคิดคำนวณที่เกี่ยวกับตัวเลข
2.มีความสามารถในการทดลองและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3.เรียนรู้ได้ดีหากมีกิจกรรมให้ใช้ความสามารถทางเหตุผล
4.ชอบเล่นเกมลับสมองทางคณิตสาสตร์ เกมปริศนาต่างๆ
5.ต้องการให้ครูช่วยฝึกให้เป็นนักคณิตศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์
3.ด้านมิติสัมพันธ์ *
ใช่เลย
ไม่ใช่
1.ชอบการทำกิจกรรมศิลปะ การวาดภาพ มากกว่าเขียนอักษร
2.มีความสามารถในการอ่านแผนที่ แผนภูมมากกว่าอ่านหนังสือ
3.เรียนรูได้ดีหากมีกิจกรรมให้ใช้ความสามารถเชิงศิลปะ
4.ชอบประดิษฐ์สิ่งของที่แสดงเป็นภาพลักษณะ 3 มิติ
5.ต้องการให้ครูช่วยฝึกให้เป็นศิลปิน สถาปนิก ช่างแกะสลัก
4.ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว *
ใช่เลย
ไม่ใช่
1.ชอบเล่นกีฬาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆ
2.มีทักษะทางร่างกายที่คล่องแคล่ว ว่องไวและแข็งแรง
3.เรียนรู้ได้ดีหากมีกิจกรรมให้ใช้ความสามารถทางร่างกายหรือกีฬา
4.ชอบดูกีฬา เล่นเกมการแข่งขัน การแสดงละครและการเต้น
5.ต้องการให้ครูช่วยฝึกเป็นนักกีฬา นักเต้น นักรำ นักประดิษฐ์
5.ด้านดนตรี *
ใช่เลย
ไม่ใช่
1.ชอบเรียนโดยมีเสียงเพลง เสียงดนตรี
2.มีความสามารถในการร้องเพลง จำเนื้อร้อง ทำนองได้อย่างรวดเร็ว
3.เรียนรู้ได้ดีหากมีกิจกรรมให้ใช้ความสามารถทางการร้องเพลง
4.มีความรู้สึกคล้อยตามเมื่อได้ยินเสียงเพลง เสียงดนตรี
5.ต้องการให้ครูช่วยฝึกให้เป็นนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง
6.ด้านมนุษยสัมพันธ์
ใช่เลย
ไม่ใช่
1.ชอบการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
2.มีความสามารถในการให้คำแนะนำเพื่อนที่มีปัญหา ชอบช่วยเพื่อน
3.เรียนรู้ได้ดีหากมีกิจกรรมให้ใช้ความสามารถเชิงผู้นำ
4.ชอบเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชุมนุม หรือกลุ่มสนใจต่างๆ
5.ต้องการให้ครูช่วยฝึกให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์ คุณครู พยาบาล
7.ด้านการเข้าใจตนเอง *
ใช่เลย
ไม่ใช่
1.ชอบการทำงานคนเดียวตามลำพัง
2.มีความสามารถรู้จักและควบคุมตนเองเกี่ยวกับภาวะอารมณ์
3.เรียนรู้ได้ดีหากมีกิจกรรมให้ใช้ความสามารถของตนเองตามลำพัง
4.มีความภาคภูมิใจในความสามารถและคุณค่าของตนเอง
5.ต้องการให้ครูช่วยฝึกให้เป็นนักจิตวิทยา นักปรัชญา
8.ด้านการเข้าใจธรรมชาติ *
ใช่เลย
ไม่ใช่
1.ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชและสัตว์
2.มีความสามารถในการจำแนก จำชื่อสัตว์และพืชต่างๆ ได้ดี
3.เรียนรู้ได้ดีหากมีกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ชอบเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาต้นไม้ การปกป้องชีวิตสัตว์
5.ต้องการให้ครูช่วยฝึกให้นักเรียนเป็นนักสิ่งแวดล้อม นักพฤกษศาสตร์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms