ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
แบบประเมินการฝึกอบรม “ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)”
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ประเภทหน่วยงาน *
1. ความพึงพอใจต่อภาพรวมงานสัมมนา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม
1.3 เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความต้องการของท่าน
1.4 สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม
2. ความพึงพอใจต่อวิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ภาพรวม วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
2.2 น.ส.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
2.3 นายจักรพงษ์ แย้มยิ้ม
2.4 น.ส.อโณทัย สังข์ทอง
2.5 นายพหล เศวตจินดา
2.6 น.ส.จิตติมา บุญเกิด
2.7 นายภัทรภณ คล้ายกุล
2.8 นายอภิสิทธิ์ เสนาวงค์
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาการบรรยาย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
3.2 การพัฒนาโครงการ T-VER
3.3 การ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER
3.4 ระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย
3.5 ตัวอย่างโครงการ T-VER ประเภทพลังงานทดแทน และการจัดการของเสีย
3.6 ตัวอย่างโครงการ T-VER ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
3.7 ตัวอย่างโครงการ T-VER ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
3.8 การสนับสนุนการพัฒนาโครงการ T-VER ในปี 2562
4.หน่วยงานท่านมีกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. จากข้อที่ 4 โปรดใส่รายชื่อกิจกรรมที่หน่วยงานของท่านดำเนินการ (ตัวอย่างการกรอก เช่น กิจกรรมการเปลี่ยนหลอด LED จำนวน 500 หลอดกิจกรรมการติดตั้งแผงโซล่าเซลขนาด 5 เมกะวัตต์ กิจกรรมการปลูกป่าไม้สัก 1000 ไร่เป็นต้น)
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms