Rejestracja - Konferencja "Małe miasta. Dom polski"
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
Stowarzyszenie Collegium Suprasliense z Supraśla
zapraszają do udziału w konferencji "Małe miasta. Dom polski"

Data: 26.09.2020
Miejsce obrad: Dom Strażaka w Harcie, Harta 144

Szczegółowy program konferencji:

10.30 - Rejestracja uczestników

11.00 - 11.15 - Przywitanie gości (Przedstawiciel gospodarzy, Mariusz Zemło - Supraśl)

11.15 - 13.00 – SESJA I
• Sławomir Wnęk (Strzyżów) - Dom Mycielskich w Wiśniowej od 1867 r.
• Robert Borkowski (Głogów Małopolski) - Głogowska linia w drzewie genologicznym Lubomirskich
• Sabina Leska (Wrocław) - Ogród przy Domu Polskim na przykładzie majątku Łubieńskich w Zasowie
• Krystyna Romaniszyn (Kraków) – Dom utracony?
• Marzena Kruk (Lublin) – Dom pogranicza. Rodzina drobnoszlachecka na pograniczu polsko-ukraińskim w czasach wojennych

13.00 - 14.00 - Przerwa obiadowa

14.00 -16.00 – SESJA II
• Wacław Wierzbieniec (Rzeszów) - Rodzinny dom polskich Żydów sprzed II wojny światowej - w świetle wspomnień i relacji
• Roman Zych (Rzeszów) – Między plebanią, dworem, a chatą
• Anna Leska (Dębica) – Archetyp domu polskiego na tle przemian pokoleniowych
• Walenty Kotula (Głogów Małopolski) - Rola domu i matki w wychowaniu dziecka - wspomnienia z dzieciństwa
• Wiesława Rybka (Futoma) - Tradycje domu futomskiego
• Joanna Niewiadomska-Kocik (Sochaczew) – Środowisko rodzinne jako czynnik stymulujący u dziecka potrzebę obcowania ze sztuką

16.00 - 16.30 - Przerwa na kawę/herbatę

16.30 - 18.20 – SESJA III
• Krystyna Leśniak-Moczuk (Rzeszów) – Architektura, wystrój i otoczenie „domu” w małym mieście jako odniesienie dla środowisk wiejskich
• Katarzyna Cesarz (Rzeszów) - Dom Władysława Pogody
• Ewelina Szumska (Rzeszów) – W poetyckim domu Adama Ziemianina
• Anna Mazurek (Przemyśl) - Kształtowanie się prawnej ochrony miru domowego na ziemiach polskich
• Aneta Pepaś-Skowron (Dynów) - O efektach projektu "Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2 DOM" realizowanego w terminie lipiec-wrzesień 2020 w Dynowie

18.20 - Zakończenie konferencji

18.25-19.10 Koncert Kapeli Ludowej „Dynowianie” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie

Wytyczne dla osób/uczestników Konferencji "Małe miasta. Dom Polski".

1. Wchodzący na Konferencję mają obowiązek dezynfekować lub myć dłonie według zamieszczonych instrukcji oraz zakryć usta i nos.
2. Zgłaszając gotowość uczestnictwa w Konferencji, zainteresowani powinni zapoznać się i zastosować do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz ustalonych procedur.
3. W Konferencji uczestniczą wyłącznie osoby zdrowe, w których otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie.
4. Jeżeli uczestnik będzie przejawiał niepokojące objawy choroby, zostanie poddany izolacji w odrębnym pomieszczeniu.
5. Uczestnicy oraz prowadzący powinni zachować dystans społeczny.
6. Uczestnik dba o dezynfekcję rąk. Stosuje zasady higieny: często myje ręce według instrukcji, nie podaje ręki na przywitanie, zachowuje dystans w pomieszczeniach wspólnych, unika dotykania oczu, nosa i ust. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. Uczestnik, wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała.

Akceptuję powyższe zasady *
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Numer telefonu i adres meilowy *
Informacja RODO *
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, który jest organizatorem Konferencji, czyli Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, w celach związanych z organizacją niniejszej Konferencji. Ponadto wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Konkursu i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy