Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή του Περιοδικού
για το επιστημονικό τμήμα του περιοδικού
"Η Εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής"
Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιστημονική Επιτροπή
Πρόσκληση για συμμετοχή σε Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης Άρθρων

Το περιοδικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, «Η εκπαίδευση αλλιώς… υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής» αποκτά τμήμα δημοσιεύσεων επιστημονικών άρθρων που θα αφορούν γνωστικά αντικείμενα ειδικοτήτων, αλλά και γενικά εκπαιδευτικά θέματα (π.χ. συμβουλευτική κ.ά.).

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί τρία τεύχη του περιοδικού χωρίς επιστημονικά άρθρα με κρίση, ενώ το περιοδικό διαθέτει και χαρακτηριστικό ISSN 2585-2043.

Βλ. http://dide.chal.sch.gr/portal4/1485-periodiko

Πρόθεση της συντονιστικής ομάδας του περιοδικού είναι η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων μετά από κρίση από επιστημονική επιτροπή κριτών άρθρων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα η οποία θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Καλούμε τους συναδέλφους, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιστημονική επιτροπή του περιοδικού, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Τα προσόντα για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη επιτροπή θα είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο αντίστοιχο ή σε συναφές πεδίο για το οποίο θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον, καθώς και η ύπαρξη πρόσφατων δημοσιεύσεων σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια και περιοδικά σχετικά με το πεδίο στο οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος θα εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η συντονιστική επιτροπή του περιοδικού επιφυλάσσεται να ζητήσει αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος του υποψήφιου κριτή σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική. Η διαθεσιμότητα του κάθε κριτή είναι καθαρά προσωπική και θα ζητείται εκ νέου από τη συντονιστική επιτροπή, όταν θα υπάρχει άρθρο προς κρίση.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο της Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής και συνδεθείτε στην αντίστοιχη φόρμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή του Περιοδικού»

Είναι επιθυμητή η δημιουργία επιστημονικών επιτροπών για κάθε ειδικότητα της Βθμιας Εκπαίδευσης. Κριτική επιτροπή για κάθε πεδίο θα θεωρηθεί ότι έχει δημιουργηθεί εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέλη.

Για την κρίση ενός άρθρου θα ακολουθούνται οι διεθνείς κανόνες κρίσης. Τα άρθρα που θα δημοσιεύονται με αυτό τον τρόπο, θα φέρουν στον τίτλο τους την ένδειξη: «Άρθρο με κρίση» και θα δημοσιεύονται είτε σε ειδικό ένθετο του περιοδικού, είτε σε ειδική έκδοση, εάν υπάρχουν πολλά άρθρα προς δημοσίευση.

Οδηγίες Συμπλήρωσης
1. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Μπορείτε να κάνετε αίτηση σε όσα επιστημονικά πεδία θέλετε συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο.
3. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη συμπλήρωση της φόρμας ή αν λείπει κάποια ειδικότητα επικοινωνήστε με το plinet.chal@gmail.com
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms