Inventarisatievragenlijst t.b.v. de implementatie van de nieuwe richtlijn Opsporing Oogafwijkingen
De herziene JGZ-richtlijn Opsporing Visuele Stoornissen, nu genoemd JGZ-richtlijn "Opsporing Oogafwijkingen", gaat gepaard met een aantal veranderingen. Het NCJ ondersteunt het JGZ-veld bij de implementatie van richtlijnen. De implementatie van deze vernieuwde richtlijn vraagt, naar onze inschatting, meer voorbereiding. Om een indruk te krijgen van wat er nodig zal zijn willen wij u een aantal vragen voorleggen.
De vragen gaan over het implementatieproces, over de benodigde deskundigheidsbevordering en over de materialen.
Voor een makkelijke communicatie rond de implementatie vragen wij u ook om contactgegevens.

Wilt u de vragenlijst uiterlijk dinsdag 16 juli invullen. Hartelijk dank voor de te nemen moeite.
LET OP: vragenformulier in e-mail beantwoorden en dan op de verzendknop in de vragenlijst klikken. Niet antwoorden op de e-mail en dan de tekst invullen!!!
Wat is de naam van de organisatie?
Wie heeft de vragenlijst ingevuld?
Vragen over het implementatieproces
Voor het NCJ handig om in te schatten wie zij t.z.t. voor een bijeenkomst moeten benaderen?
Wie is bij uw organisatie de trekker bij de implementatie van de nieuwe richtlijn of wanneer dit nog niet bekend is aan welke functionaris denkt u?
Clear selection
Wie zijn er daarnaast betrokken of denkt u te gaan betrekken bij de implementatie?
Kunt u al een naam/namen noemen? Graag dan ook e-mailadres(sen).
Vragen over deskundigheidsbevordering en kwaliteit
Ten bate van de implementatie van de richtlijn "Opsporing Oogafwijkingen" in de tweede helft van 2019 willen de NSPOH en het NCJ een aantal zaken op een rij hebben.
De nieuwe richtlijn beveelt aan:
"Elke JGZ-organisatie dient zelf ten minste 1 gecertificeerde visusinstructeur beschikbaar te hebben en voor grotere organisaties is het noodzakelijk om twee visusinstructeurs te hebben (met het oog op verdeling van taken en zo nodig onderlinge vervanging)”.
Hoeveel visusinstructeurs zijn er bij uw organisatie in functie?
Clear selection
Wie zijn bij u de visusinstructeurs? Graag naam en e-mail vermelden. Zie boven
Indien uw organisatie nog geen visusinstructeur heeft...
Weet u al JGZ-professionals, met affiniteit voor het onderwerp visus, die u wilt laten opleiden tot visusinstructeur?
Clear selection
Zo ja, neem dan contact op met de NSPOH. Zo nee, op welke termijn denkt u een JGZ professional te zullen aanmelden voor de opleiding tot visusinstructeur?
Clear selection
De nieuwe richtlijn vraagt ook scholing voor de JGZ-professionals. Welke opties hebben voor uw organisatie de voorkeur?
Clear selection
Vragen over benodigd materiaal
Een nieuwe visuskaart wordt op dit moment voor de Nederlandse markt ontwikkeld. Een dubbelzijdige kaart met aan één kant de E-haken kaart en aan de andere kant de LEA-symbolen. Om de fabrikant goed te informeren over de behoefte horen wij graag een inschatting van het aantal benodigde kaarten.
Daarnaast is er de vraag of er ook behoefte is aan vouwbare kaarten voor makkelijk transport.
Hoeveel dubbelzijdige visuskaarten denkt u nodig te gaan hebben?
Hoeveel vouwbare visuskaarten denkt u nodig te gaan hebben? Welke visuskaart gaat op de scholen gebruikt worden?
Aanvullende vragen c.q. wensen t.a.v. de implementatie van de richtlijn Opsporing Oogafwijkingen graag hieronder vermelden? Ik kan niet goed met dit formulier overweg. Kan ik het ook anders invullen?
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. U kunt voor vragen ook contact opnemen met Jan van den Brule, adviseur NCJ. jvdbrule@ncj.nl of 06-13 14 42 60
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Report Abuse