Kunstnike allee registreerimine/Artist alley registration 2019
ENGLISH BELOW

● Osalemiseks on vaja ette registreerida antud registreerimisvormi täites
● Müüa saab kas mõlemal festivali päeval (28. ja 29. september 2019) või ühel kahest päevast (28. või 29. september 2019)
● Registreerimistasu ei ole, küll aga peab müüjal olema ette näidata AniMatsuri festivali pilet vastavateks päevadeks, mil soovitakse müüma tulla
● See aasta on piiratud arv kohtasid. Registreerimine kestab kuni kohti jätkub.

KAUP
Müüa on lubatud enda tehtud või endale kuuluvaid originaaltooteid:
● Omalooming: kästöö, joonistused, särgid jne. Ehk siis midagi, mida ise oled teinud. Eelistatud on originaalteosed, kuid lubatud on ka fan-art
● Edasimüüdav kaup: endal enam mittekasutusel olevad originaaltooted (DVD-d, figuriinid jne)
● Omalooming peab moodustama kogu müüdavast kaubast 80%
● Söökide ja jookide müümine ei ole lubatud
● 18+ tooted ei ole lubatud
● Müüdav kaup peab olema seotud festivali üldtemaatikaga (anime, manga, Jaapan, Aasia, cosplay jne)

KOHAPEAL
● Müügilaua ettevalmistamiseks on võimalik müüjal 1h enne uste avamist (mõlemal päeval) tulla oma asju üles seadma.
● Festivali pilet vahetatakse kohapeal välja müüja käepileti vastu
● Müügiks mõeldud laud on mõeldud konkreetsele müüjale. Laua ümbervahetamine teise müüjaga ilma AniMatsuri müügijuhi teadmata ei ole lubatud
● Müüja vastutab oma laua eest ise. Soovitatav on võtta kaasa suurem lina, millega katta oma laud ajaks, mil müüjal on vaja laua tagant lahkuda. Festivali poolt valveisikut ei ole
- Lubatud on abiline, kes müüja eemalolekul müüb, kuid ka temal peab olema AniMatsuri festivali pilet vastavaks kuupäevaks
● Oma laud ja selle ümbrus tuleb hoida auto korras
● Laua ja/või tooli määrdumise või lõhkumise korral koheselt teavitada AniMatsuri müügijuhti. Sõltuvalt tekitatud kahju suurusest on ette nähtud rahaline trahv

Kui on küsimusi, siis kirjuta anett@animatsuri.eu ning leiame lahenduse.

----------------------------------

● To participate you need to fill this registration form
● You can sell your merchandise either on both days of the festival (28. and 29. September 2019) or one of the two days (28. or 29. September 2019)
● There is no registration fee, but the seller will need to have festival tickets for the days they want to participate
● This year's Artist Alley only has a limited number of spots and the registration is open until all spots are filled.

MERCHANDISE
You can sell products that you have made yourself or original products that belong to you:
● Handicraft: crafts, drawings, shirts, etc. Perhaps something you've done yourself. Original works are preferred, but fan art is also allowed
● Distributive goods: original products (DVDs, figurines, etc.) that are no longer used by you
● Handicraft must account for 80% of the total products
● Selling of food and beverages is not allowed
● Products that are rated 18+ are not allowed
● The merchandise sold must relate to the general theme of the festival (anime, manga, Japan, Asia, cosplay etc.)

ON SITE
● To prepare the sales desk, the seller can come in with their own things 1 hour before we officially open the doors (on both days)
● Tickets for the festival are exchanged on spot for the seller's handband
● A table is for a particular seller. Changing the table with another vendor without the knowledge of AniMatsuri sales manager is not allowed
● The seller is responsible for their own desk. It is advised you bring a bigger sheet, to cover your table for the time you need to leave the table. There is no supervision provided by the festival.
- The use of an assistant is allowed but they must also have an AniMatsuri Festival ticket for the relevant date.
● Your table and its surroundings must be kept in good car order
● Immediately inform AniMatsuri sales manager in case the table and / or chair is dirty or broken. Depending on the amount of damage caused, there will be a financial penalty

If you have a question, please write anett@animatsuri.eu and we will find a solution.
E-posti aadress/E-mail address *
Müüja nimi/ Name of the seller *
Kontakttelefon/Phone number *
Mis päevadel soovite müüa?/ What dates do you wish to sell at? *
Mitu lauda soovite?/ How many tables do you need? *
Mitu tooli soovite?/ How many chairs do you need? *
Müüdavad tooted/ Name the products that you sell *
Kui suur osa müüdavast on sinu tehtud (omalooming, fan art)?/ How much of your products are your own creation? *
Kas soovite kellegi kõrval olla?/ Want to be next to someone? *
Kas reeglid on läbi loetud? Vastus on üks ebaloogiline sõna teksti sees / Did you read the rules? The answer is one illogical word within the text *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy