महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, मर्या पुणे
(महाराष्ट्र शासनाची अंगीकृत कंपनी)
को-ऑप शॉप : शेतक-यांच्या शेतातुन थेट ग्राहकांच्या दारी

को-ऑप शॉप या उपक्रमादवारे उत्कृष्ट पदधतीचा निवडक शेतीमाल उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये फळे, भाजीपाला, धान्य, पीठे, डेअरी उत्पादने व इतर शेती उत्पादनाचा समावेश असेल. यामुळे आपला थेट शेतक-यांशी संपर्क होणार आहे. तरी आपल्या सहभागासाठी खालील फॉर्म भरुन दयावा, ही विनंती. लवकरच आमचे प्रतिनिधी आपणांस संपर्क करतील. धन्यवाद….!
Society Name /Company Name (सोसायटीचे नाव/कंपनीचे नाव) *
Your answer
No. Of Flats /Employees (फलॅटची संख्या/कर्मचारी संख्या) *
Your answer
Address (पत्ता)
Your answer
Pin code(पिन कोड) *
Your answer
Contact person(संपर्का करीता व्यक्ती) *
Your answer
Mobile/Contact details (मो.क्रं./संपर्क माहिती) *
Your answer
Manager Name (व्यवस्थापकाचे नाव) *
Your answer
Manager Mobile (व्यवस्थापकाचा मो.क्रं.) *
Your answer
EMail ID (ई-मेल आयडी) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy