Киберсигурност и електрическа мобилност
АНКЕТА
Забележка: 1 – Изобщо не е важен/решаващ; 5 – Изключително важен/решаващ

1/4. Доколко е важна според вас киберсигурноста като част от процесите свързани с електрическата мобилност? *
2/4. Кои са основните заплахи пред електрическата мобилност от гледна точка киберсигурност? *
Your answer
3/4. В каква степен следните фактори са от решаващо значение за киберсигурността в електрическата мобилност:
- Технологични *
- Човешки *
- Организационно-управленски *
- Регулаторни *
4/4. Какви според Вас трудности ще срещне българската среда за електрическа мобилност, за да стане киберустойчива? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.