ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το ερωτηματολόγιο αυτό συντάχθηκε για τις ανάγκες του περιβαλλοντικού προγράμματος: «Ανακύκλωση στην πράξη- Ενεργοί πολίτες», του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης, κατά το σχολικό έτος 2014-15, με συντονίστρια την κ. Καραγκιοζίδου Γεωργία ΠΕ01.
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλους πολίτες, με την προϋπόθεση να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις και είναι ανώνυμο.

  Α. Δημογραφικά στοιχεία

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Β. Γνώσεις

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Γ. Στάσεις

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Δ. Αντιλήψεις

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνά μας!