PRIJAVNI OBRAZAC ZA UČESTVOVANJE U TLT SEZONA 2017 JESEN- SINGL
IME *
Your answer
PREZIME *
Your answer
DATUM ROĐENJA *
MM
/
DD
/
YYYY
E-MAIL ADRESA *
Adresa
Your answer
TELEFON *
Your answer
PRAVILNIK 2017
TK Tenis liga Tuzla
PRAVILA ODIGRAVANJA MEČEVA U SEZONI 2017
OPŠTA PRAVILA
• Mečevi se igraju prema pravilima Međunarodne Teniske Federacije (ITF);
• Svi igrači nastupaju isključivo na vlastitu odgovornost;
• Na početku sezone se prave grupe u skladu sa brojem prijavljenih igrača u toj sezoni;
• Pravo učestovanja u ligi imaju svi teniski rekreativci stariji od 35 godina, pod uslovom:
- da se aktivno ne bave tenisom kao igrači;
- da se aktivno ne bave tenisom kao treneri
- da posljednih 5 (pet) godina nisu bili aktivno ukjučeni u trenažni proces u nekom od teniskih klubova
• Organizator lige zadržava pravo da omogući učestvovanje rekreativcima mlađim od 35 godina pod uslovom da zadovoljavaju ostale gore navedene uslove. O tome odlučuje posebna komisija Lige.
• Osobe mlađe od 20 godina nemaju pravo učestvovanja u ligi.
• Žrijebom se izvlače parovi i određuje kalendar odigravanja mečeva;
• Grupe kao i kalendar odigravavnja mečeva se na početku sezone objavljuju na zvaničnoj internet stranici Tenis lige Tuzla: www.tenisligatuzla.com
• Igrači se dogovaraju o mjestu i terminu odigravanja meča unutar sedmice u kojoj je predviđeno odigravanje meča, te dijele troškove iznajmljivanja terena.
• Igrač ima pravo da otkaže meč u ranije dogovorenom terminu najkasnije 3 sata prije početka meča. Ukoliko pravovremeno ne obavijesti protivnika sa kojim je dogovorio meč isti gubi službenim rezultatom bez prava odigravanja novog meča.
• Učesnik lige može odigrati maksimalno 2 (dva) ligaška meča sedmično;
• Zvanična loptica za odigravanje mečeva je Dunlop Fort All Court ili neka druga adekvatna.
• Domaćin meča obezbjeđuje kutiju (po mogućnosti) novih loptica za potrebe odigravanja istog;
• Bacanjem kovanice se određuju strane i igrač koji ima početni servis;
• Nema zamjena loptica tokom trajanja meča osim ako za to ne postoji saglasnost oba igrača;
• Kotizacija za igranje mečeva lige u sezoni 2017 iznosi 20 KM. Prikupljeni novac služi za: nagradni fond, kupovinu pehara, masters i administraciju lige.
• Što je više moguće primjenjivati opšta pravila FAIR-PLAY-a, te izričito izbjegavati glasne i vidljive nepristojnosti, psovanje, fizičko i verbalno zlostavljanje protivnika te zloupotrebljavati opremu, rekete i lopte.
• U slučaju da igrač prekrši prethodno pomenuto pravilo suparnik ima obavezu da ga opomene i upozori da će prekinuti sa odigravanjem meča. Ukoliko i poslije upozorenja ponašanje igrača ostane nedolično supranik ima pravo da prekine meč i zatraži registrovanje istog službenim rezultatom.
• Igrač koji dva meča izgubi službenim rezultatom zbog nedoličnog ponašanja automatski gubi status člana Lige bez prava povratka u istu u periodu od godinu dana.
ZAKAZIVANJE MEČEVA
• Prema definisanom kalendaru odigravanja mečeva svaki igrač je u situaciji da je naizmjenično jedno kolo domaćin, a naredno gost. Poredak imena u rasporedu odigravanja mečeva određuje ko je domaćin, a ko gost. Igrač čije je ime prvo u paru domaćin je tog susreta dok je gostujući igrač igrač čije je ime drugo u paru.
• Obaveza domaćina je da se telefonskim pozivom u prva dva dana termina predviđenog za odigravanje meča javi gostu, te da inicira dogovor o terminu u kome će meč biti odigran. Naravno, ovo ne isključuje mogućnost i da gost prozove domaćina i predloži termin odigravanja meča.
• Obaveza domaćina je da se telefonskim pozivom u prva dva dana termina predviđenog za odigravanje meča javi gostu i pored eventualne spriječenosti da meč i odigra te sedmice, te najavi gostu odigravanje meča u terminu nadoknade. U slučaju kršenja ovog pravila gubi pravo da traži odigravanje meča u terminu nadoknade.
• U slučaju da domaćin ne inicira odigravanje meče u predviđenom roku ili da do kraja sedmice u kojoj je predviđeno odigravanje meča administrator ne dobije informaciju o rezultatu odigranog ili neodigranog meča, upisuje se službeni rezultat u korist gosta;
• Dozvoljava se i eventualno odigravanje mečeva van definisanog rasporeda ali odigravanje ovih mečeva igrača ne oslobađa obaveze odigravanja meča predviđenog za tu sedmicu;
• Domaćin u sedmici predviđenoj za nadoknadu je onaj igrač koji je meč u redovnom terminu izgubio službenim rezultatom.

ODIGRAVANJE MEČEVA
• Mečevi se igraju po definisanom rasporedu. Predviđeni su termini za odigravanje redovnih mečeva, termini za odigravanje neodigranih mečeva, te krajnji vremenski rokovi do kojih je moguće odigravati pojedine mečeve.
• Ukoliko meč nije odigran u sedmici predviđenoj za njegovo odigravanje jer se igrači nisu mogli usaglasiti oko termina odigravanja, meč se registruje službenim rezultatom u korist igrača koji je predložio više mogućih dana za odigravanje istog, pri čemu se pod mogućim terminom odigravanja u predloženom danu podrazumijevaju sljedeći termini:
- Termin traje minimalno sat i po, a početak termina je najranije u 17 časova a najkasnije u 21 čas (radnim danom) ili
- Termin traje minimalno sat i po, a početak termina je najranije u 9 časova a najkasnije u 21 čas (subotom i nedeljom).
• Ukoliko oba igrača predlože isti broj dana meč se tretira neodigranim. Ovaj meč je i pored toga ipak moguće odigrati do krajnjeg roka predviđenog za njegovo odigravanje, ali ga više nije moguće registrovati službenim rezultatom;
• Ukoliko je meč registrovan službenim rezultatom poraženi igrač može tražiti njegovo odigravanje u prvom terminu predviđenom za nadoknadu neodigranih mečeva. Poraženi igrač predlaže dan ili dane u kojima može odigrati meč. Ukoliko se igrač koji je iskoristio pravo i upisao službeni rezultat ne odazove na protivnikov poziv i ne odigra meč (ne odgovara mu niti jedan od ponuđenih termina), službeni rezultat se poništava i meč se tretira neodigranim. Ukoliko pak ovaj igrač predlaže isti ili čak veći broj mogućih dana za odigravanje ovog meča, a niti jedan od ponuđenih ne odgovara igraču koji je meč izgubio službenim rezultatom isti ostaje konačnim.
• Ukoliko se u terminu predviđenom za nadoknadu dogovori odigravanje neodigranog meča iz nekog od prethodnih kola, a meč iz bilo kojih razloga nakon dogovora otkaže igrač koji je meč dobio službenim rezultatom, službeni rezultat se poništava i meč se tretira neodigranim. Ukoliko meč otkaže igrač koji je izgubio službenim rezultatom, službeni rezultat ostaje konačnim.
• Ukoliko se u terminu predviđenom za nadoknadu dogovori odigravanje neodigranog meča iz nekog od prethodnih kola, meč se započne ali se i ne završi zbog “više sile” (istek termina, nestanak el.energije i sl.) službeni rezultat se poništava i meč se tretira neodigranim. Ovaj meč je moguće nastaviti i završiti do isteka roka za njegovo odigravanje pri čemu se u slučaju nenastavljanja i nezavršavanja istog primjenjuje pravilo predloženih dana u kojima se može odigrati meč (igrač koji predloži više dana u kome je moguće odigrati nastavak i završetak meča isti dobija rezultatom 6:broj osvojenih gemova protivnika u trenutku prekida). Ukoliko je broj predloženih dana isti meč dobija igrač koji je u redovnom terminu odigravanja upisao službeni rezultat i to rezultatom 6:broj osvojenih gemova protivnika u trenutku prekida.
• Obaveza igrača je da u dogovorenom terminu odigravanja meč i odigra. Ukoliko se ne pojavi gubi službenim rezultatom bez prava naknadnog odigravanja meča i ima obavezu plaćanja rezervisanog termina u cjelosti.
• Igrač ima pravo da otkaže zakazani meč najkasnije 3 sata prije termina dogovorenog za početak meča. Ukoliko to ne učini u ovom roku, nego meč otkaže kasnije i protivnik ne uspije naći zamjenu, u cjelosti snosi troškove rezervisanog termina.
REZULTAT U MEČU
• Mečevi se igraju na 2 dobijena seta. U slučaju rezultata 1:1 u setovima igra se “SUPER TIE-BREAK” koji se igra do 10 (deset) osvojenih poena;
• Mečevi se boduju na sljedeći način:
Pobjednik meča dobija 2 (dva) boda, poraženi 0 (nula) bodova
• U slučaju kada se meč završi igranjem “super tie-break-a”, taj set se upisuje sa 7:6

• Ukoliko neki od igrača iz bilo kog razloga prekida odigravanje meča (povreda ili neki drugi razlog), isti gubi rezultatom 6: broj osvojenih gemova u trenutku prekida i 6:0 u narednom setu.
• Ukoliko do prekida meča dođe zbog isteka termina u kome se meč odigrava ili zbog više sile (vremenska nepogoda i sl.), meč se nastavlja u sljedećem terminu od rezultata koji je bio u trenutku prekida;
• Prekinuti meč se mora nastaviti i odigrati do krajnjeg termina predviđenog za njegovo odigravanje. U slučaju nenastavljanja i nezavršavanja istog primjenjuje se pravilo predloženih termina (igrač koji predloži više termina u kome je moguće odigrati nastavak i završetak meča isti dobija rezultatom 6:broj osvojenih gemova protivnika u trenutku prekida). Ukoliko je broj predloženih termina isti meč se tretira neodigranim.
• Pobjeda može biti ostvarena odigravanjem meča ili upisivanjem službenog rezultata 2:0 (6:0, 6:0);
• Službeni rezultat se upisuje u slučaju neodigravanja meča u za to definisanom vremenskom okviru do koga dolazi zbog nemogućnosti jednog od igrača da odigra meč (povreda, odsustvo, druge obaveze i sl.);

PLASMAN
• Plasman se određuje na osnovu broja bodova, rezultata međusobnog susreta, broja osvojenih setova, gem razlike, većeg broja dobijenih gemova;

SUĐENJE
• Igrači sami sude svaki na svojoj strani;
• Svaka OUT lopta mora se odmah nakon odskoka izviknuti dovoljno glasno da to čuje i protivnik;
• Igrač koji servira treba prije svog prvog servisa izviknuti glasno rezultat, tako glasno da ga čuje protivnički igrač;
• Provjera traga lopte može se izvestii samo ako je tom loptom završen poen, pri čemu je dopušten refleksni udarac, ali odmah potom igrač mora stati;
• Ako igrač nije siguran (sumnja) u protivnikovu odluku, može zatražiti da isti pokaže trag i tada prijeći na drugu stranu mreže da ga provjeri;
• Ako se igrači ne slažu oko provjere traga lopte, vrijedi pravilo da svaki sudi sa svoje strane (igrač na čijoj je strani trag korektno pokazuje trag i njegova je odluka konačna);
• Obriše li igrač trag lopte, time je priznao poen protivniku;
• Ako su učinjeni bez namjere i s jednim neprekinutim zamahom reketa, dvostruki udarac i nastavak igre legalni su udarci. U suprotnom, namjeran ili udarac gdje je definitivno prisutan “drugi udarac” reketom, je nelegalan i za posljedicu ima gubitak poena za koji je igrač koji je taj udarac izveo (u duhu far-play-a je da taj igrač odmah reaguje protiv sebe i poen dosudi protivniku);
PRIJAVLJIVANJE REZULTATA
• Rezultati se prijavljuju mail-om na kemal.arifhodzic@gmail.com ili SMS-om na 061/258-931;
• Rezultate prijavljuje pobjednik meča najkasnije dva dana poslije isteka termina predviđenog za odigravanje meča. Naknadno prijavljivanje rezultata se ne uzima u obzir;
• Meč koji se odigra, a čiji se rezultat ne prijavi u za to predviđenom roku tretira se neodigranim. Ovaj meč je moguće ponovo odigrati u prvom narednom terminu predviđenom za nadoknadu, ali ga nije moguće registrovati službenim rezultatom;
• Igrač ima pravo da preda meč prije njegovog početka. U tom slučaju meč gubi rezultatom 6:0 6:0.
ODUSTAJANJE OD TAKMIČENJA
• Ukoliko neki od igrača tokom odigravanja lige iz bilo kog razloga odluči da istu napusti iz bilo kog razloga, rezultati mečeva koje je odigrao do momenta odustajanja ostaju na snazi, a svi neodigrani mečevi se registruju službenim rezultatom u korist protivnika;

DA LI SE SLAŽETE SA USLOVIMA LIGE I POTVRĐUJETE UČEŠĆE? *
Prihvatanje uslova i pravila lige uključujući i predviđenu kotizaciju
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms