YTÜ EEF Bilgisayar Müh. Böl. Program Çıktıları Değerlendirme Anketi
Bu anket YTÜ Bilgisayar Müh. Bölümü öğrencilerinin lisans öğrenimleri süresince kazanmaları beklenen program çıktılarına ne kadar ulaşabildiklerini düşündüklerini ölçmek amacı taşımaktadır.
Email address *
1. a) Matematik ve Fen bilimleri alanında yeterli bilgi birikimi alma
Clear selection
1. b) Matematik ve Fen bilimleri alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
Clear selection
1. c) Bilgisayar Mühendisliği alanında yeterli bilgi birikimi alma
Clear selection
1. d) Bilgisayar Mühendisliği alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
Clear selection
2. a) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
Clear selection
2. b) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
Clear selection
3. a) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
Clear selection
3. b) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Clear selection
4. a) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
Clear selection
4. b) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
Clear selection
5. a) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
Clear selection
5. b) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi
Clear selection
5. c) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi
Clear selection
5. d) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme becerisi
Clear selection
5. e) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için  sonuçları yorumlama becerisi
Clear selection
6. a) Bireysel çalışma becerisi
Clear selection
6. b) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
Clear selection
6. c) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
Clear selection
7. a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
Clear selection
7. b) En az bir yabancı dil bilgisi
Clear selection
7. c) Yazılı raporları anlama becerisi
Clear selection
7. d) Etkin rapor yazma becerisi
Clear selection
7. e) Tasarım ve üretim raporları hazırlama becerisi
Clear selection
7. f) Etkin sunum yapabilme becerisi
Clear selection
7. g) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
Clear selection
8) Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma; kendini sürekli yenileyebilme ve bilgiye erişebilme becerisi
Clear selection
9. a) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanması
Clear selection
9. b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanması
Clear selection
10. a) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
Clear selection
10. b) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
Clear selection
10. c) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
Clear selection
11. a) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
Clear selection
11. b) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Clear selection
12. a) Ayrık Matematik hakkında bilgi kazanması
Clear selection
12. b) Veri Yapıları hakkında bilgi kazanılması
Clear selection
12. c) Algoritmalar hakkında bilgi kazanılması
Clear selection
12. d) İstatistik ve Olasılık hakkında bilgi kazanması
Clear selection
12. e) Lineer Cebir hakkında bilgi kazanması
Clear selection
12. f) Türev ve İntegral hesapları konusunda bilgisi kazanması
Clear selection
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy