Tidrapport Nyköpings BIS Fotboll

Här fyller du i och skickar in din tidsrapport till Nyköpings BIS Fotboll.

Utbetalning sker månaden efter arbetad månad! T ex. Gäller din tidsrapport januari så sker utbetalningen den 25 februari.

Månadsrapporten skall vara inlämnad senast den 15:e i varje månad för utbetalning den 25:e innevarande månad.

Sida 1. Var noga med att fylla i vem du är, namn, adress och bankkontonummer osv.

Sida 2. Fyll i dagarna du jobbat och hur många timmar samt din totala arbetstid.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question