เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT ฉบับ ผู้บริหารสถานศึกษา

ระบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ: DLIT : ผู้บริหารสถานศึกษา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  วัตถุประสงค์

  เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในมาตรฐานที่ 1-2 ของผู้บริหารสถานศึกษา