Ansök om medlemskap i riksförbundet Sveriges Konstföreningar
Krav som vi som riksförbund ställer på ideella föreningar som vill bli våra medlemmar:

* Föreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar.
* Föreningen ska vara ideell och inte vara vinstdrivande
* Föreningen kan till exempel vara en kulturförening, en konstförening i en kommun eller på en arbetsplats, det kan vara en konstnärsdriven konstförening, en konsthistorisk förening eller förening som förvaltar ett konstnärskap.

Ur våra stadgar: §3 Medlemskap

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till SVERIGES KONSTFÖRENINGAR och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman. Ny medlem erlägger avgift för det år varunder den får medlemskap i SVERIGES KONSTFÖRENINGAR. Konstförening som är ansluten till förbundet tillhör samtidigt SVERIGES KONSTFÖRENINGARs distrikt i sin region. ur Sveriges Konstföreningars stadgar

Medlemsavgiften är för närvarande 900 kr per år. För information om våra medlemsförmåner se vår hemsida: http://www.sverigeskonstforeningar.nu/foreningarnas-verkygslada/medlemsformaner/

Email address *
Konstföreningens namn: *
Your answer
Konstföreningen bildades år: *
Your answer
Typ av konstförening: *
Antal medlemmar: *
Your answer
Kontaktperson: *
Your answer
Konstföreningens e-post: *
Your answer
Konstföreningens telefonnummer: *
Your answer
Konstföreningens adress : *
Your answer
Konstföreningens hemsida (om det finns):
Your answer
Föreningens stadgar: *
Kopiera och klistra in er stadgar i fältet nedan.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service