Dotazník

Vážení rodiče,

jmenuji se Lucie Příhonská a jsem studentkou Fakulty sociálně ekonomické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce s názvem: Kvalita života rodičů osob s mentálním postižením. Následující otázky se ptají na to, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a jiných oblastí Vašeho života. Předem bych Vás chtěla ubezpečit, že veškeré od Vás získané informace a připomínky jsou zcela anonymní a budou použity pouze ke studijním účelům a k vypracování mé bakalářské práce.

Děkuji Vám předem za ochotu při vyplnění mého dotazníku.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question