😍อยากอ่าน...ต้องได้อ่าน...📚✅
แบบคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอเเนะให้สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อเข้าห้องสมุดให้ตรงใจคุณ ❤

📢 ⊢ สำนักหอสมุดกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ⊣ 📖

(แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางหนึ่งสำหรับการเสนอรายชื่อหนังสือจากผู้ใช้บริการมายังเจ้าหน้าที่ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดซื้อหนังสือแต่ละรายการจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบรายการซ้ำในฐานข้อมูลของห้องสมุดและพิจารณาความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของบรรณารักษ์) 📜
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse