แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ(www.nso.go.th)
และจะนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คำชี้แจง : ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy