สมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเหตุ
***รับใบเสร็จหน้างานในวันอบรม***

* รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐๐ ท่านเท่านั้น ปิดรับสมัครพร้อมโอนเงินในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือเมื่อยอดการโอนลงทะเบียนรับสมัครครบตามจำนวน ไม่รับสมัครและรับชำระค่าลงทะเบียนในวันอบรม

วิธีการสมัคร

๑. สมัครด้วยตนเอง : (พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน) ที่กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๓
ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ หรือ
๒. สมัครออนไลน์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemrGU_cWV7vuQJPOR7ZPrYMNjbaNO1U0mAo5Qk4LNNYYIXxQ/viewform
๓. ชำระค่าสมัคร : โอนเงินค่าสมัครท่านละ ๓,๕๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี “สวัสดิการด้านการฝึกอบรมสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี” เลขที่บัญชี ๓๑๓ - ๐ - ๗๒๔๖๒ - ๑
๔. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินหรือใบ PAY-IN : ทางโทรสารหมายเลข ๐ - ๔๕๓๑ - ๙๖๐๐ - ๔ ต่อ ๒๐๙ (โทรศัพท์ตรวจสอบหมายเลข ๐ - ๔๕๓๑ - ๙๖๐๐ - ๔ ต่อ ๒๑๐) โทรสารหมายเลข ๐ - ๔๕๓๑ - ๙๖๐๐ - ๔ ต่อ ๑๑๙ (โทรศัพท์ตรวจสอบที่หมายเลข ๐ - ๔๕๓๑ - ๙๖๐๐ - ๔ ต่อ ๐ หรือส่งทาง email : ubonwelfare_r@admincourt.go.th หรือส่งโดยแสกนไลน์คิวอาร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างใบสมัคร)
ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.
๕. ประกาศรายชื่อ : ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://www.admincourt.go.th/admincourt/ubp/ ผู้ไม่มีชื่อจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service