Distance Learning Survey - ALBANIAN
A keni një pajisje të gatshme në internet në shtëpi (kompjuter, laptop, tablet ose chromebook etj)? *
A keni një telefon të zgjuar? *
Sa fëmijë keni ndjekur një shkollë fillore në rrethin e shkollës në Manchester (Klasat PK - 5)? *
Sa fëmijë keni ndjekur një shkollë të mesme në rrethin e shkollës në Manchester (Klasat 5, 6, 7 ose 8)? *
Sa fëmijë keni ndjekur një shkollë të mesme në rrethin e shkollës në Manchester (Klasat 9 -12)? *
Submit
This form was created inside of Manchester School District Staff and Students SAU37. Report Abuse