แบบฟอร์มการจองใช้งานห้องเรียน Zoom
เงื่อนไขในการใช้บริการห้องเรียน Zoom
1. ห้องเรียน Zoom ทางกองบริการการศึกษาจะดำเนินการจัดส่ง User & Password ทาง e-mail เท่านั้น
2. จองใช้งานระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. และไม่เกินครั้งละ 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องใช้งานห้องเรียน Zoom เฉพาะเวลาที่จองท่ำนั้น
3. ห้ามเปลี่ยนแปลง Password ในระบบ Zoom
4. หากอาจารย์บันทึกวีดีโอการสอน กรุณา Download ทันทีหลังการใช้ Zoom เรียบร้อย เนื่องจาก ระบบจะทำการ ลบ วิดีโอที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อครบ 7 วัน
*** กรุณาระบุ e-mail (มหาวิทยาลัยพะเยา)
Email *
ชื่อ-นามสกุล *
หน่วยงานที่สังกัด *
กรุณาเลือกห้องเรียนที่ต้องการ *
วันที่จอง *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาเริ่ม *
จองใช้งานระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น.
Time
:
เวลาสิ้นสุด *
จองใช้งานระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น.
Time
:
วัตถุประสงค์ในการใช้ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of University of Phayao. Report Abuse