ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Lanna Coffee Matching Day การสัมมนาและจับคู่เจรจาธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ (Business Matching) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub)
หมดเขตการลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มกรุณาติดต่อคุณชนิชา 083-9222925 หรือ 081-400-4038

This form was created using Google Forms. Create your own