Zaczęło się od Solidarności
Seminarium metodyczne z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej
dla nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży

Gdańsk, 29 lipca – 2 sierpnia 2019

Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Nazwa szkoły/instytucji *
Your answer
Adres szkoły/instytucji *
Your answer
Kod pocztowy *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Województwo *
Your answer
Adres e-mail szkoły/instytucji *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon komórkowy (do dalszego kontaktu) *
Your answer
Czy Pani/Pana szkoła/instytucja posiada szkołę/instytucję partnerską w Niemczech? *
Dane dotyczące niemieckiej szkoły/instytucji partnerskiej (prosimy o podanie, jeśli istnieje)
Your answer
E-mail do osoby kontaktowej niemieckiej szkoły/instytucji partnerskiej (prosimy o podanie, jeśli istnieje)
Your answer
Moje doświadczenie w organizowaniu wymian polsko-niemieckich *
Your answer
Czy dotychczas organizował/a Pan/Pani programy o tematyce historycznej? *
Your answer
Jakie cele zamierza Pan/Pani osiągnąć poprzez organizację polsko-niemieckiej wymiany uczniów, realizując projekty historyczne? *
Your answer
Moje oczekiwania dotyczące seminarium *
Your answer
Profil uczestnika seminarium, czyli kilka słów o mnie ...
Your answer
Czy chce Pani/Pan skorzystać z zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dopłatą w wysokości 80 PLN/doba (ograniczona ilość, liczy się kolejność zgłoszeń) *
Required
Szczególne potrzeby (alergie, diety) *
Your answer
1. Administratorem podanych danych osobowych jest organizator projektu wskazany poniżej. Osoba kontaktowa, adres e-mail: rodo@dmk.nazwa.pl.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym do udziału w projekcie dotowanym przez PNWM oraz jego rozliczenia i kontroli. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dofinansowanie przez PNWM udziału w projekcie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celu realizacji projektu, w tym udziału uczestnika w projekcie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), rozliczenia oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznanej przez PNWM organizatorowi projektu(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f)) RODO).3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres ww. Inspektora Ochrony Danych lub do ww. osoby kontaktowej. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Administrator oraz podmioty przetwarzające będą miały prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności i rozliczenia projektu czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane organizacji PNWM lub jej jednostkom centralnym w celu rozliczenia i kontroli projektu dotowanego przez PNWM. 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celu rozliczenia i kontroli projektu dotowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, w którym uczestniczę. *
Znane mi są warunki udziału w seminarium i je akceptuję. *
Dodatkowe informacje
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service