Báo cáo Tuần 05 Tháng thanh niên 2019
* Báo cáo các nội dung thực hiện từ 14/3 đến hết ngày 20/3/2019. Đối với những nội dung không thực hiện trong tuần đề nghị đơn vị ghi rõ "không thực hiện", đối với những các nội dung mà đơn vị có thực hiện nhưng chưa cập nhật kịp số liệu đến thời điểm báo cáo thì ghi chú là "Đang cập nhật" và thực hiện báo cáo số liệu vào tuần tiếp theo.
1. ĐƠN VỊ BÁO CÁO: *
CÁN BỘ THỰC HIỆN BÁO CÁO (Họ tên, chức vụ, SĐT): *
2. Nội dung các hoạt động đã tổ chức trong tuần (Nêu ngắn gọn tên hoạt động, thời gian, địa điểm, kết quả và số liệu cụ thể): *
3. Số lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trong tuần: *
4. Số lượt người dân, thanh niên địa phương tham gia hưởng ứng các hoạt động trong tuần: *
5. Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu: *
Required
6. Số lượng đoàn viên lớp 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” được kết nạp trong tuần: *
7. Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong tuần: *
8. Số chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và xử lý hồ sơ tồn đọng” và kết quả cụ thể: *
9. Số chi Đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện trong tuần: *
10. Số cây xanh được trồng mới trong tuần: *
11. Số lượng chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm và nêu một số nội dung sinh hoạt tiêu biểu: *
12. Số học sinh, sinh viên nghèo vượt khó được hỗ trợ học bổng: *
Tổng số tiền học bổng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó: *
13. Số ý tưởng, sáng kiến được đoàn viên, thanh niên đơn vị đề xuất trong tuần: *
14. Số đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp trong tuần *
15. Số người dân, thanh thiếu nhi được khám, chữa bệnh miễn phí: *
16. Tổng số đơn vị máu trong các hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức tại đơn vị: *
17. Số gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng được hỗ trợ trong tuần: *
Tổng kinh phí hỗ trợ cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trong tuần *
18. Số nhà tình nghĩa/ tình thương/ tình bạn/ nhà khăn quàng đỏ được xây dựng, sữa chữa trong tuần: *
Tổng kinh phí xây dựng, sữa chữa nhà tình nghĩa/ tình thương/ tình bạn/ nhà khăn quàng đỏ: *
Địa chỉ cụ thể của nhà tình nghĩa/ tình thương/ tình bạn/ nhà khăn quàng đỏ được xây dựng, sữa chữa: *
19. Số sân chơi, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng, sữa chữa trong tuần: *
Tổng kinh phí xây dựng, sữa chữa sân chơi, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi: *
Địa chỉ cụ thể của sân chơi, điểm vui chơi được xây dựng, sữa chữa *
Nội dung hoạt động trọng tâm trong tuần tới: *
Đề xuất - kiến nghị: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service