ข้อสอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว และกดส่ง
ชื่อ-สกุล
Your answer
เลขที่
Your answer
1.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
2.แนวคิดทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างทั้งพฤติกรรมความคิดและควา่มเชื่อในสังคมมนุษย์
3.อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจัดเป็นหลักฐานประเภทใด
4.ข้อใดคือการแบ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามความสำคัญของหลักฐาน
5.วิชัยสำรวจในหมู่บ้านของตนเองว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวติศาสตร์
6.ก่อนศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในอดีตจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
7.ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการตรวจสอบและประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์
8.การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ควรหลีกเลี่ยงข้อใด
9.ข้อใดเป็นวิธีทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากวิธีการทางประวัติศาสตร์
10.อักษรรูปภาพที่ชาวอียิปต์โบราณประดิษฐ์ขึ้น เรียกว่าอะไร
11.ชาวอียิปต์โบราณสร้างสฟิงซ์ไว้เพื่ออะไร
12.ชนชาติในยุโรปมีความเจริญรุ่งเรื่องหลักจากชนชาติกรีกเสื่อมอำนาจ
13.อารยธรรมเริ่มแรกในทวีปยุโรปเกิดบริเวณใดก่อนที่อื่นๆ
14.ผู้นำการปฏิรูปคริสต์ศาสนาในทวีปยุโรปคือใคร
15.สงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริการะหว่างพ.ศ.2404-2408 มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องใด
16.สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำใหกรุงศรีอยุธยาสิ้นอำนาจในพ.ศ.2310 คืออะไร
17.พระกรณียกิจใดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำให้พระองค์เป็นมหาราชอย่างแท้จริง
18.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าอะไร
19.พระยาตากสั่งให้ทุบหม้อข้าวหม้อแกงก่อนโจมตีเมืองใด
20.หัวหน้าชุมนุมเจ้าพิมายคือใคร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service