แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Customer Satisfaction Survey for the library services of Khon Kaen University Library)
คำชี้แจง  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในส่วนหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ท่านยินยอมให้ข้อมูลนี้ซึ่งดำเนินการภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (You hereby consent to this information processed under KKU Personal Data Protection Policy)
*
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (General information)
คำอธิบาย กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงตามสภาพความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด (Please circle the number that coresponds with your level of agreement)
1. สถานภาพ (Status) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse