Boletín de inscrición 54º Concurso de Beléns Afundación
Poderán concorrer a este concurso todas as persoas e os colectivos (escolares, culturais e sociais) de Galicia que o desexen, ata cubrir a cota definida. Cada inscrición é válida para un único belén.
Nome do/a concursante ou colectivo *
Your answer
Se opta aos premios especiais para beléns construídos en colectividade, marque esta casiña:
Enderezo *
Your answer
Código postal *
Your answer
Localidade *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Correo electrónico *
Your answer
Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal
A Fundación Galicia Obra Social (Afundación), con NIF G 70270293 e domicilio social en Cantón Grande, 8, da Coruña; informa que os datos facilitados serán tratados con absoluta confidencialidade, conforme ao Regulamento (EU) 2016/679 Xeral de Protección de Datos, coa finalidade de xestionar a súa inscrición e posterior asistencia aos eventos, así como para a remisión de información de interese, en caso de marcar a casa habilitada para ese efecto. A base de lexitimación será o consentimento da persoa usuaria, implícito ao cubrir o formulario, e serán conservados sempre que non sexa retirado. Os datos non serán obxecto de cesión a terceiras persoas. Poderá exercer os dereitos recoñecidos por lei, de acordo ao especificado na Política de Privacidade (que podes consultar en www.afundacion.org).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of //Afundacion. Report Abuse