แบบประเมิน สำหรับวันที่ 15 มิ.ย. 60
คำชี้แจงแบบประเมินโครงการ

การประเมินความพึงพอใจนี้ คณะผู้จัดการประชุมได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการครั้งต่อไปให้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ตอนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป
1.1 ปัจจุบันท่านมีอายุกี่ปี *
Your answer
1.2 เพศ *
1.3 สถานภาพของท่าน (โปรดเลือกเพียง 1 ข้อ) *
1.3.1 สถาบันการศึกษา / ชื่อหน่วยงาน ของท่าน / อื่น ๆ โปรดระบุ
Your answer
1.4 ท่านได้รับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1.4.1 อื่น ๆ โปรดระบุ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shinawatra University. Report Abuse - Terms of Service