Woodcock - Johnson International Editions - Poprad leto 2017 (predbežný záujem o vzdelávanie)
Akreditované inovačné vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock - Johnson International Editions
Počet kreditov 18
Časový rozsah 75 hodín (25 hodín prezenčná forma, 50 hodín dištančná forma)
Začiatok vzdelávania: leto 2017
Ukončenie vzdelávania: leto 2018
Registračný formulár akreditovaného inovačného vzdelávania
Základné údaje
Titul *
Your answer
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Rodné priezvisko *
Your answer
Titul za menom
Your answer
Dátum narodenia *
Your answer
Miesto narodenia *
Your answer
E - mail *
Napíšte, prosím, Váš osobný e-mail aby bolo možné doručiť všetky informácie priamo Vám.
Your answer
Telefón *
Your answer
Miesto bydliska
Ulica *
Your answer
Číslo domu *
Your answer
Obec *
Your answer
PSČ *
Your answer
Vzdelanie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania *
Your answer
Názov vysokej školy, resp. univerzity a fakulty *
Your answer
Sídlo vysokej školy alebo univerzity *
Your answer
Študijný odbor *
Your answer
Číslo diplomu a dátum jeho vystavenia *
Your answer
Rok ukončenia najvyššieho vzdelania *
Your answer
Zamestnanie
Momentálne som v pracovnom pomere *
ak momentálne nie ste v pracovnom pomere, píšte ďalej nuly
Úplný názov zamestnávateľa *
Your answer
Ulica *
Your answer
Číslo *
Your answer
Obec *
Your answer
PSČ *
Your answer
Okres *
Your answer
Kraj *
Your answer
Pracovná pozícia *
Your answer
Dĺžka odbornej praxe *
Your answer
Zamestnávateľ IČO *
Udávajte v prípade, že Vám školenie platí zamestnávateľ. V opačnom prípade napíšte nulu.
Your answer
Zamestnávateľ DIČ *
Udávajte v prípade, že Vám školenie platí zamestnávateľ. V opačnom prípade napíšte nulu.
Your answer
Telefón do zamestnania *
Your answer
Informácie o platbe
Platbu je nevyhnutné zaplatiť jednorazovo vo výške 470,- Eur:
• 230,- Euro prezenčná forma vzdelávania
• 240,- Euro dištančná forma vzdelávania
Obe časti z uvedenej sumy pošlite na č. ú. 2629214355/1100, TATRA BANKA, a.s. Slovensko, pobočka Poprad.
Úhradu je nevyhnutné uskutočniť do začiatku vzdelávania. Ak do uvedeného termínu nebude zaplatený poplatok, bude miesto uvoľnené nasledujúcemu záujemcovi.

Na uhradenie poplatku za školenie Vám zašleme faktúru po tejto registrácii s variabilným symbolom, ktorý identifikuje Vašu platbu.

Pri platbe poštovou poukážkou prosíme o doplnenie Vášho mena do správy pre prijímateľa na správne priradenie Vašej platby!!!

Podrobné informácie k školeniu dostanete najneskôr mesiac pred konaním školenia.

Súhlasím zo zaplatením poplatku v celkovej výške 470,- Euro *
Dátum platby
Your answer
Číslo účtu / kód banky
Číslo účtu je potrebné napísať pre správnu identifikáciu odosieľateľa!
Your answer
Spôsob zaplatenia
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.