תרגיל למידה בחירום תלמידי "דרור"

התרגיל הסתיים - תודה לקרוב ל- 20000 תלמידים שהשתתפו.
תודה למחנכים, למקשרי השכבות על שיתוף הפעולה.
תלמידים שלא הצליחו להשתמש בססמה יכולים לפנות לתמיכה של משרד החינוך או לשחזר דרך שחזור ססמה ( מי ששינה ססמה יכול לשחזר ע"י הפרטים שמילא )
תלמידים שאין ברשותם ססמה - נא לפנות למזכירות.