แบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ JAKJAI และสินค้าในเครือ
ตัวแทนจำหน่ายประเภท Gold : G
ระยะเวลาสิทธิ 1 ปี (นับแต่วันที่สมัคร)
เงื่อนไขการสมัคร : ซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้น / 1 รอบบิล - สินค้าทุกประเภทภายในร้าน
สิทธิพิเศษ
1. รับส่วนลด 50% ในการสั่งซื้อสินค้า 10,000 บาทขึ้นไป /1 รอบบิล
2. รับส่วนลด 40% ในการสั่งซื้อสินค้า 5,000 บาทขึ้นไป /1 รอบบิล
3. รับส่วนลด 10% ในการสั่งซื้อสินค้า 1 ปี
4. ได้รับ Cashback (เงินสดโอนเข้าบัญชี) 10% ทุกการสั่งซื้อจากสมาชิกประเภท Downline (D) เมื่อแนะนำสมาชิก D มาซื้อสินค้า
5. สะสมคะแนนตามโปรโมชั่นที่กำหนดแลกรับของรางวัล
6.ได้รับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านอัพเดทก่อนใคร
7.บริการจัดส่งสินค้าฟรี (ตามเงื่อนไขจากทางร้าน)
8.อุปกรณ์ส่งเสริมการขายฟรี
หมายเหตุ :
1.โปรโมชั่นนี้ส่วนลดใช้ได้กับสินค้าทุกชิ้นในร้านยกเว้นสินค้าที่มิได้เข้าร่วมรายการที่มีเครื่องหมาย**
2. การต่ออายุสมาชิกสามารถทำได้โดยการสมัครแบบฟอร์มสมาชิกประเภทต่ออายุ
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


ตัวแทนจำหน่ายประเภท Silver : S
ระยะเวลาสิทธิ 1 ปี (นับแต่วันที่สมัคร)
เงื่อนไขการสมัคร : ซื้อสินค้าภายในร้านตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป - สินค้าทุกประเภทภายในร้าน
สิทธิพิเศษ
1. รับส่วนลด 10% ในการสั่งซื้อสินค้า 1 ปี
2. ได้รับ Cashback (เงินสดโอนเข้าบัญชี) 5% ทุกการสั่งซื้อจากสมาชิกประเภท Downline (D) เมื่อแนะนำสมาชิก D มาซื้อสินค้า
3. สะสมคะแนนตามโปรโมชั่นที่กำหนดแลกรับของรางวัล
4.ได้รับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านอัพเดทก่อนใคร
หมายเหตุ :
1.โปรโมชั่นนี้ส่วนลดใช้ได้กับสินค้าทุกชิ้นในร้านยกเว้นสินค้าที่มิได้เข้าร่วมรายการที่มีเครื่องหมาย**
2. การต่ออายุสมาชิกสามารถทำได้โดยการสมัครแบบฟอร์มสมาชิกประเภทต่ออายุ
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


สมาชิกประเภท Copper : C
ระยะเวลาสิทธิ 1 ปี (นับแต่วันที่สมัคร)
เงื่อนไขการสมัคร : สมัครฟรี - สินค้าทุกประเภทภายในร้าน
สิทธิพิเศษ
1. ได้รับ Cashback (เงินสดโอนเข้าบัญชี) 5% ทุกการสั่งซื้อจากสมาชิกประเภท Downline (D) เมื่อแนะนำสมาชิก D มาซื้อสินค้า
2. สะสมคะแนนตามโปรโมชั่นที่กำหนดแลกรับของรางวัล
3.ได้รับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านอัพเดทก่อนใคร
หมายเหตุ :
1.โปรโมชั่นนี้ส่วนลดใช้ได้กับสินค้าทุกชิ้นในร้านยกเว้นสินค้าที่มิได้เข้าร่วมรายการที่มีเครื่องหมาย**
2. การต่ออายุสมาชิกสามารถทำได้โดยการสมัครแบบฟอร์มสมาชิกประเภทต่ออายุ


ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือจากใจ (สินค้าในร้านที่มิใช่สินค้าแบรนด์จากใจ และสินค้าที่มีเครื่องหมาย**)
ระยะเวลาสิทธิ 1 ปี (นับแต่วันที่สมัคร)
เงื่อนไขในการสมัคร : สมัครฟรี กรุณาโทรสอบถามราคาส่งทางร้านโดยตรงได้ที่เบอร์ 082-3348061
สิทธิพิเศษ
1.ซื้อสินค้าในเครือจากใจราคาจำหน่ายส่งตามเรทการสั่งซื้อ
2. ได้รับ Cashback (เงินสดโอนเข้าบัญชี) 5% ทุกการสั่งซื้อจากสมาชิกประเภท Downline (D) เมื่อแนะนำสมาชิก D มาซื้อสินค้า
3. สะสมคะแนนตามโปรโมชั่นที่กำหนดแลกรับของรางวัล
4.ได้รับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านอัพเดทก่อนใคร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com เท่านั้น

เว็บไซต์ www.jakjaithaiproduct.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.comได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

ในกรณีที่ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com เป็นต้น เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com

ทางร้านJAKJAIจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
กรณีเป็นการให้ข้อมูลตากฎหมายหรือกฎระเบียบ
กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

สิทธิในการควบคุมข้อมูลของคุณ
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์jakjaithaiproduct.com ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com ทราบในหน้าเว็บ http://www.jakjaithaiproduct.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของร้านจากใจ การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ jakjaithaiproduct.com ในหน้าเว็บ http://www.jakjaithaiproduct.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อลูกค้ากรอกฟอร์มสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งตอบกลับหมายเลขสมาชิกจากร้านทางอีเมล์ภายใน 24 ชม. หากลูกค้าท่านใดไม่ได้รับหมายเลขสมาชิก / แจงการรับปันผล ตอบกลับทางอีเมล์ กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ jakjaithaiproduct@gmail.com

ชื่อ - นามสกุล ( Name )
Your answer
วัน / เดือน / ปี (วันเกิด) ระบุเพื่อสิทธิในการจัดส่งโปรโมชั่นวันเกิด หรือ E-Cardอวยพร (หากไม่สะดวกออกความเห็นโปรดใช้เครื่องหมาย - )
Your answer
เพศ
อายุ
รายได้รวม (ครอบครัว)
เบอร์โทรศัพท์ ( Tel )
Your answer
โปรดระบุ Email ที่ใช้ในการติดต่อ
Your answer
ปกติคุณเล่น Social Media ใดมากที่สุด
เว็บไซต์สุดโปรด
Your answer
ที่อยู่ ( Address )
Your answer
เข้าร่วมการเป็นตัวแทนจำหน่ายประเภท
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือจากใจและสินค้าที่มีเครื่องหมาย** - โปรดระบุรหัสสินค้า / ชื่อสินค้า
Your answer
วันที่ / เดือน / ปี - สมัครตัวแทนจำหน่าย
Your answer
สถานภาพสมาชิก
กรณีสมาชิกประเภทต่ออายุ โปรดระบุรหัสสมาชิก
Your answer
ชื่อบัญชี /เลขที่บัญชี /ชื่อธนาคารในการโอนเงินปันผล
Your answer
ความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อสินค้า JAKJAI และผลิตภัณฑ์ในเครือ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms