Școala de antreprenoriat ”România Start-up Plus” în regiunea Nord-Est
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Iași, Suceava), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1. Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Obiectiv Specific 2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a 40 de planuri de afaceri din regiunea de dezvoltare NE și prin înființarea unui centru de sprijin pentru inițierea și dezvoltarea organică și sustenabilă a afacerilor (poziționat strategic pentru a permite accesul facil tuturor potențialilor beneficiari din regiune). Beneficiul direct și real, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a cel puțin 40 de întreprinderi (în urma organizării unui concurs de idei de afaceri), care prin intermediul centrului vor beneficia de sprijin și asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afaceri.

De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 de locuri de muncă în cadrul celor 40 de startup-uri înființate.

Obiectiv Specific 3. Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile.

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:
- șomeri;
- persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului;
- persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titular ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;
- au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Nord Est.
Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Completând formularul de mai jos, veți beneficiați de avantajele pe care proiectul le oferă și de asemenea, în cazul în care îndepliniți criteriile de eligibilitate, intrați în competiția pentru obtinerea unei finanțări (100% nerambursabil) în valoare de aproximativ 178.000,00 LEI/afacere. Succes!!!
Email address *
Nume și Prenume: *
Număr de telefon: *
Vârsta: *
Județul în care aveți domiciliul: *
Required
Genul: *
Required
Educație: *
Required
Categoria din care faceți parte: *
Required
Ați mai participat la cursuri de formare în domeniul competențelor antreprenoriale - finanțate din fonduri europene? *
Required
Aveți o idee de afaceri? *
Required
În cazul în care aveți o idee de afaceri, vă rugăm să realizați o scurtă descriere a acesteia:
În ce oraș doriți să vă înființați afacerea?
Sunt de acord să primesc noutăți despre activitățile proiectului. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy