Rozširujúce predmety 3.roč.
Dotazník žiakom 3. ročníka a septimy
Údaje o respondentovi ( nepovinné)
Žiak triedy: ( nepovinné)
Navštevujem rozširujúci predmet: *
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo ma baví. *
vôbec
úplne
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo ho budem potrebovať na vysokej škole. *
vôbec
úplne
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo sa mi zdal najvhodnejší k maturite *
vôbec
úplne
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo som nemal na výber vhodnejší *
vôbec
úplne
Rozširujúci predmet som si vybral, lebo sa neotváralo, čo by som chcel.
Môj výber ovplyvnila informácia, kto bude predmet učiť. *
vôbec
úplne
Pred prihlásením sa na rozširujúci predmet som získal dostatok informácií o tom, čo ma na predmete čaká. *
vôbec
úplne
Mal som možnosť získať i viac informácií o tom, čo ma na predmete čaká. *
Organizácia vyučovacích hodín
Realita na hodinách je v súlade s tým, čo som o predmete vedel pri voľbe. *
vôbec
úplne
Na hodinách vyučujúci prevažne vysvetľoval nové učivo. *
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci prevažne opakoval staré učivo, čo sme už zabudli. *
vôbec
spravidla
Na hodinách vyučujúci prevažne opakoval s nami staré učivo a rozširoval výklad o nové učivo. *
vôbec
spravidla
Na hodinách nám vyučujúci prevažne zadával úlohy, ktoré sme mali robiť individuálne *
vôbec
spravidla
Na hodinách nám vyučujúci prevažne zadával úlohy, ktoré sme mohli robiť individuálne alebo v skupinách. *
Vôbec
spravidla
Na hodinách sme sa spravidla venovali tomu, čo sme si mali dopredu naštudovať alebo pripraviť doma. *
vôbec
pravidelne
Na hodinách som pracoval na úlohách individuálne. *
Vôbec
prevažne
Na hodinách sme pracovali v skupinách alebo sme si vzájomne pomáhali.
vôbec
prevažne
Na hodinách nám učiteľ vysvetľoval. *
vôbec
prevažne
Na domácu prípravu sme spravidla dostávali zopakovať si učivo z predošlých ročníkov. *
vôbec
pravidelne
Na domácu prípravu sme spravidla dostávali precvičiť si učivo z predošlej hodiny. *
vôbec
pravidelne
Domáca príprava mi v priemere trvala: *
Na predmete sme prevažne študovali z učebníc, odbornej literatúry a iných zdrojov. *
vôbec
pravidelne
Na predmete sme prevažne študovali z poznámok, ktoré sme si robili na hodinách. *
vôbec
pravidelne
Na predmete sme prevažne študovali z materiálov, ktoré nám dal vyučujúci nakopírované. *
vôbec
pravidelne
Dvojúrovňový ŠkVP
Vedomosti z predošlých rokov mi stačili, aby som nemal problémy na rozširujúcom predmete. *
vôbec
úplne
Medzi tým, čo sme robili na povinnom predmete a tým, čo sme robili na rozširujúcom predmete, bol veľký rozdiel. *
nebol rozdiel
obrovský rozdiel
Museli sme sa naučiť viac faktov ako na povinnom predmete. *
nie viac
podstatne viac
Museli sme viac písať a odovzdávať práce ako na povinnom predmete. *
nie viac
podstatne viac
Museli sme viac študovať samostatne z literatúry ako na povinnom predmete. *
nie viac
podstatne viac
Museli sme viac hľadať na internete ako na povinnom predmete. *
nie viac
podstatne viac
Museli sme viac prezentovať a samostatne vystupovať ako na povinnom predmete. *
nie viac
zásadne viac
Častejšie sme písali testy a písomky ako na povinnom predmete. *
nie viac
zásadne viac
Záverečné otázky
Rozprávali ste sa na rozširujúcom predmete, kde by si mohol študovať po maturite? *
skoro vôbec
veľmi často
Po skúsenostiach z tohto roka by si si rozširujúci predmet zvolil znova ? *
Napíš, čo by si odporučil vyučujúcemu do budúcnosti robiť ( čo ti chýbalo).
Your answer
Napíš, čo by si odporučil vyučujúcemu do budúcnosti nerobiť ( čo ti vadilo).
Your answer
Napíš, čo chceš!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service