Adecuación á normativa de PROTECCIÓN DE DATOS con Acorda Soluciona S. Coop. Galega | Destinatarias: socias de Espazocoop
Nome da cooperativa *
Your answer
Localidade *
Your answer
Provincia *
Your answer
Nome da persoa de contacto *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Correo electrónico *
Your answer
Observacións
Your answer
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade coa Lei 3/2018 (LOPD) informamos que os datos de carácter persoal contidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de establecer un sistema de rexistro e custodia dos datos de cada cooperativa demandante desta actuación destinada a socias da Unión. A base xurídica deste tratamento é o consentimento expreso e inequívoco, polo que coa súa sinatura da o seu consentimento claro. Os seus datos conservaranse mentres dure o servizo. Poderá opoñerse en calquera momento a estes tratamentos, así como exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose, por escrito, xuntando unha fotocopia do seu DNI a ESPAZOCOOP, rúa do Hórreo, 104, baixo esquerda, CP15701, Santiago de Compostela. Os seus datos serán cedidos a Gálica s. coop. galega coa finalidade de xestionar a súa demanda. ACEPTO as condicións recollidas neste documento e dou a miña conformidade e consentimento ás mesmas. Así como a veracidade e exactitude dos datos aportados. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service