Prieskum spokojnosti s poskytovanými službami v meste Šaľa
Vážení obyvatelia,
dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri vyplnení dotazníka, ktorý je súčasťou prieskumu názorov, spokojnosti a potrieb obyvateľov týkajúcich sa poskytovaných služieb v meste Šaľa. Výsledky prieskumu budú použité pre potreby vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie 2015-2020. Prosíme Vás o niekoľko minút Vášho času na vyplnenie dotazníka.
Pohlavie
Vek
3. Ste spokojný/á s poskytovanými službami v meste Šaľa?
4. Ktoré služby v rámci mesta využívate najčastejšie? (vyberte max. 3 možnosti)
5. Ktoré z nasledujúcich služieb Vám v Šali najviac chýbajú? (vyberte max. 3 možnosti)
6. Na ktoré zo zariadení/prevádzok poskytujúcich služby v meste (súkromné aj verejné) ste ako Šaľan hrdý a odporučili by sme ich aj ľuďom mimo mesta. (uveďte názov)
Your answer
7. Za ktoré zo zariadení/prevádzok poskytujúcich služby v meste (súkromné aj verejné) sa ako Šaľan skôr hanbíte a neodporučili by sme ich ľuďom mimo mesta. (uveďte názov)
Your answer
8. Odkiaľ sa dozvedáte o nových službách v meste?
9. Ako ste spokojný/á s informovanosťou o službách poskytovaných samosprávou mesta Šaľa, jej zariadení (Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa, Domov dôchodcov mesta Šaľa, Mestská knižnica J. Johanidesa) a o činnosti Mestského úradu v Šali, Mestskej polície Šaľa, Mestského kultúrneho strediska?
10. Ako by sa mala podľa Vás zlepšiť informovanosť a komunikácia medzi mestským úradom a občanmi?
11.a) Ktoré zo služieb poskytovaných súkromným sektorom považujete za najlepšie/ najdôležitejšie za rok 2015? Uveďte názov služby alebo prevádzky.
Your answer
11.b) Ktoré zo služieb poskytovaných súkromným sektorom považujete za najlepšie/ najdôležitejšie za rok 2016? Uveďte názov služby alebo prevádzky.
Your answer
11.c) Ktoré zo služieb poskytovaných súkromným sektorom považujete za najhoršie/ najmenej prínosné za rok 2015? Uveďte názov služby alebo prevádzky.
Your answer
11.d) Ktoré zo služieb poskytovaných súkromným sektorom považujete za najhoršie/ najmenej prínosné za rok 2016? Uveďte názov služby alebo prevádzky.
Your answer
12.a)Ktoré zo služieb poskytovaných verejných sektorom považujete najlepšie/najdôležitejšie v roku 2015? Uveďte názov služby alebo prevádzky.
Your answer
12.b)Ktoré zo služieb poskytovaných verejných sektorom považujete najlepšie/najdôležitejšie v roku 2016? Uveďte názov služby alebo prevádzky.
Your answer
12.c)Ktoré zo služieb poskytovaných verejných sektorom považujete najhoršie/najmenej prínosné v roku 2015? Uveďte názov služby alebo prevádzky.
Your answer
12.d)Ktoré zo služieb poskytovaných verejných sektorom považujete najhoršie/najmenej prínosné v roku 2016? Uveďte názov služby alebo prevádzky.
Your answer
13. Ohodnoťte vo všeobecnosti kvalitu poskytovaných služieb v meste Šaľa za rok 2015 a 2016 známkou 1= výborná až po 5 =nedostatočná.
1
2
3
4
5
2015
2016
Poznámky/pripomienky
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms