แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น "แม่ลูกหน้อยล้านนา"
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ในการใช้แอพพลิเคชั่น "แม่ลูกหน้อยล้านนา" ข้อมูลในแบบสอบถามจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่าน โดยจะใช้เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความรอบรู้ ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีลูกน้อย การดูแลครรภ์ การดูแลระหว่างการคลอดและหลังคลอด รวมถึงลูกรักในวัยปฐมวัย ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
1. เพศของท่าน *
2. ท่านอายุ *
3. ปัจจุบันท่านอยู่ในสถานะใด *
4. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่จังหวัด *
5.ท่านพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั้น "แม่ลูกหน้อยล้านนา" *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้จากสื่อที่ได้รับ
รูปภาพ สีสัน ของสื่อ
ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล
เนื้อหาตรงกับความต้องการ
ความพึงพอใจในภาพรวม
6. ท่านสามารถดูแลตนเอง/คุณแม่และลูกหน้อย ได้ตามสื่อหรือไม่ *
7. ท่านคิดว่าจะบอกต่อให้คนรู้จักใช้แอพพลิเคชั่น "แม่ลูกหน้อยล้านนา" หรือไม่ *
8. ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy